Dimerkaptosüksinik Asit (DMSA )

Dimerkaptosüksinik Asit (DMSA )

- Bölüm: Toksikoloji
2380
Dimerkaptosüksinik Asit (DMSA ) için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Succicaptal® 200 mg DMSA, 15 kapsül
(Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ulusal Zehir Merkezinden sağlanabilir)
Kullanıldığı Durumlar

  • Kurşun zehirlenmesi
  • İnorganik cıva zehirlenmesi
  • Arsenik zehirlenmesi

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

  • Böbrek yetmezliği
  • Bilinen ilaç alerjisi

Yan Etkiler

  • Hastaların % 10’unda anoreksi, bulantı, kusma ve ishal
  • Karaciğer transaminazlarında hafif, geriye dönüşlü yükselme
  • Deri döküntüsü
  • Hafif orta derece nötropeni

Gebelikte Kullanımı
Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.
Doz ve Uygulama:
Kurşun zehirlenmesi: Çocukta kan kurşun düzeyinin 45 mikrogram/dL üzerinde olduğu durumlarda ağız yoluyla, 10 mg/kg ya da 350 mg/m2 dozda, 8 saatte bir, 5 gün boyunca verildikten sonra aynı doz 2 hafta 12 saatte bir verilerek sürdürülür. Yetişkinde de ensefalopati ve kusma olmayan durumlarda 10 mg/kg, 8 saatte bir, 5 gün verildikten sonra aynı doz 2 hafta 12 saatte bir verilerek sürdürülür.
Arsenik ve cıva zehirlenmesi: Kurşun zehirlenmesinde verilen dozun aynısıdır.