Diltiazem Nedir, Kullanım Endikasyonları

Diltiazem Nedir, Kullanım Endikasyonları

- Bölüm: İlaçlar
6579
Diltiazem Nedir, Kullanım Endikasyonları için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
diltiazem

Diltiazem

Endikasyonları:
 1.  Atriyal fibrilasyon/flatter kontrolü
 2. Paroksismal Supraventriküler Taşikardi


Atriyal fibrilasyon / Atriyal Flutter/Paroksismal Supraventriküler Taşikardi de i.v. dozu :

 • ilk doz: 0.25 mg / kg IV yavaş puşe   2 dakika içinde verilir
 • Birinci doza yanıt yetersiz ise  15 dakika sonra: 0.35 mg / kg doğrudan IV
 • Sürekli infüzyon: Başlangıçta5 -15 mg mg / saat iv infüzyon; 24 saat verilir.

 
Öneri düzeyleri:

 •  UAP ve NSTMI:  Sınıf I

iskemi vaarlığında B-bloker kontrendike ise alternat yada kontrendikasyonu yoksa

 • Af, AF, SVT: Sınıf I

Sol ventrikül fonksiyonu korunmuş ise.

 • UAP ve NSTMI B-bloker, nitrat kullanmasına rağmen iskemi devam ediyosa:Sınıf IIa
 • KKY varlığında Af, AF: Sınıf IIb
 • WPW,Preexitasyon: Sınıf III

 
 

KONTRENDİKASYONLARI

 1. Ventriküler kalp pili  dışında hasta sinüs sendromu
 2. Ventriküler pacemaker dışında ikinci veya üçüncü derece AV bloğu olan hastalarda
 3. Hipotansiyon

UYARILAR

 • Hipotansiyon:
  Diltiazem tedavisi ile ilişkili kan basıncındaki düşmeler bazen semptomatik hipotansiyon oluşabilir.
 • Akut Karaciğer Hasarı:
  Alkalen fosfataz ve bilirubin gibi transaminazlarında hafif yükselmeler klinik çalışmalarda gözlenmiştir. Bu tür yükselmeler genellikle geçicidir ve sıklıkla diltiazem tedavisinin devam edilmesiyle gerilemiştir. Nadir durumlarda, örneğin alkali fosfataz, LDH, ALT, AST, ve akut karaciğer hasarı ile uyumlu diğer fenomenler olarak enzimlerin önemli yükselmeler görülmüştür.

diltiazem
 

Diltiazem Yan Etkileri:

 • Kardiyovasküler:Ödem, anjina, aritmi, AV blok (ikinci veya üçüncü derece), dal bloğu, konjestif kalp yetmezliği, EKG anormallikleri, hipotansiyon, çarpıntı, senkop, taşikardi, ventriküler ekstrasistol.
 • Sinir Sistemi:
  Baş ağrısı, anormal rüyalar, amnezi, depresyon, yürüyüş anormalliği, halüsinasyonlar, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, kişilik değişikliği, uyuklama, kulak çınlaması, tremor.
 • Gastrointestinal:
  Bulantı, anoreksi, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu, dysgeusia, dispepsi, SGOT, SGPT, LDH ve alkalen fosfataz, susuzluk, kusma, kilo artışı hafif yükselme.
 • Dermatolojik:
  Döküntü, peteşi, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker.