Dikobalt Edetat

Dikobalt Edetat

- Bölüm: Toksikoloji
1331
Dikobalt Edetat için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Farmasötik Şekiller
Kelocyanor®, 300 mg dikobalt edetat/20 mL ampul ve 4 gram sudaki dekstroz solüsyonu Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ulusal Zehir Merkezinden sağlanabilir.

Kullanıldığı Durumlar

Akut ciddi siyanür zehirlenmesi
Yan Etkiler

  • Ciddi yan etkiler: Hipotansiyon, ritim bozuklukları, beyin kan akımında azalma ve boyun-yüz ödemi
  • Diğer yan etkiler: Bulantı, kusma, mide barsak kanaması, göğüs ağrısı, aşırı terleme, sinirlilik, titreme ve konvülsiyon

Gebelikte Kullanımı

Teratojenik etkisine ilişkin bilgi yoktur. Anafilaktik reaksiyonlara neden olabildiğinden fetus etkilenebilir.
Uygulama :
Yetişkinde 1-2 ampul (300-600 mg) ven içine 1-5 dakikada verilir. Klinik iyileşme olmazsa 5 dakika sonra 1 ampul daha verilebilir. Daha sonra aynı ven içine 50 mL % 50 dekstroz çözeltisi verilmelidir. Çocukta 0,5 mg/kg 20 mL’yi geçmeyecek biçimde uygulanır.