Difenhidramin Nedir

Difenhidramin Nedir

- Bölüm: İlaçlar
5319
Difenhidramin Nedir için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Difenhidramin Farmasötik Şekilleri:

20 mg/2mL ampul, 25 mg kapsül, 2-14 mg/mL difenhidramin içeren şuruplar

Difenhidraminin Kullanıldığı Durumlar

  • Antiemetik etkisi nedeniyle taşıt tutması tedavisi
  • Antimuskarinik özelliği nedeniyle ilaçlara bağlı ekstrapiramidal bozuklukların ve parkinsonizmin tedavisi
  • Ürtiker ve anjionörotik ödem gibi aşırı duyarlılık belirtilerinin tedavisi

Kontrendike Olduğu Durumlar:

Dar açılı glokom, prostat hipertrofisi, monoamin oksidaz inhibitörleri ile tedavilerde.
Yan Etkileri:
Sedasyon, ataksi, çocuklarda aşırı uyarılmaya sebep olur.
Antikolineıjik etkiler (yüz ve boyunda kızarıklık, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, görmede bulanıklık, kabızlık, taşikardi, hipertansiyon, bronş salgısında koyulaşma, deliryum, psikoz)

Difenhidramin Gebelikte Kullanımı

Gebeliğin son trimestrinde uterus kasılmasını artırarak erken doğuma neden olabildiğinden dikkatli kullanılmalıdır.

İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

  • Alkol, sedatif hipnotikler, opioid analjezikler ve antipsikotiklerle birlikte kullanıldığında sedatif etkileri artar.
  • Aminoglikozidler gibi ototoksisite riski olan ilaçların, bu riskle ilgili uyarı işaretlerini maskeleyebilir.drugs

Difenhidramin Veriliş Yolu ve Dozu

Allerji tedavisi: Yetişkinde ağız yoluyla 25-50 mg, çocukta 5 mg/kg/gün günde 3-4 kez verilir.
İlaca bağlı ekstrapiramidal belirtilerin tedavisi: Yetişkinde ven içine ya da kas içine 50 mg, çocukta 0,5-1 mg/kg verilir. 30-60 dakikada yanıt alınamazsa yetişkinde toplam 100 mg olacak biçimde yinelenir. Belirtilerin yinelemesini engellemek için difenhidramin yetişkinde 50 mg, çocukta 0,5-1 mg 4-6 saatte bir ağız yoluyla 2-3 gün sürdürülür.