Botilinium Antitoksini

Botilinium Antitoksini

- Bölüm: Toksikoloji
2353
1
@AYDIN SARIHAN

BOTULİNUM ANTİTOKSİNİ

Farmasötik Şekiller
Botulinum antitoksini (Botulism Antitoxin Behring®, A, B, E tipi toksinlere karşı, 250 mL) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ulusal Zehir Merkezinden sağlanabilir.
Endikasonları:
Besin kaynaklı ve yara botulizminde nörolojik belirti ve bulguların ilerlemesini önlemek için kulllanılır. Bebek botulizminin tedavisinde önerilmez.
Antitoksine ya da at serumuna karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkiler

  • At serumu antikorlarına karşı gelişebilecek ani aşırı duyarlılık reaksiyonu (Anafilaksi)
  • Serum hastalığı

Gebelikte Kullanımı: Teratojenik etkisine ilişkin veri yoktur. At serumuna karşı aşırı duyarlılığa bağlı olaşabilecek anafilaktik şok ya da hipoksemi fetüsu etkileyebilir.
Veriliş Yolu
Antitoksin yalnızca serbest toksini nötralize ettiğinden, belirtilerin başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde verildiğinde en etkilidir.
Botulizm kuşkusu ya da klinik belirti ve bulguları olan hastalara 250 mL’lik 1 şişe antitoksin ven içine yavaş infüzyonla verilir.
Belirti ve bulgular kötüleşirse 250 mL daha verilebilir ancak çoğunlukla gerekli değildir.
Antitoksin verildikten sonra hastalar en az 2 saat anaflaksi ve şok tablosu gelişimi yönünden izlenmelidir. Olası anafilaksi durumunda kullanmak için adrenalin hazır bulundurulmalıdır.
Ciddi zehirlenme bulgusu olan ve özellikle ven içine uygulamadan klinik yarar görmeyen hastalarda 20 mL kadar antitoksinin spinal kanal içine uygulanması önerilmektedir. Bu durumda 20 mL beyin omurilik sıvısı çekilir ve 20 mL antitoksin yavaş enjeksiyonla uygulanır. Bu işlem 24 saat aralıklarla yinelenebilir.
 

1 Comment

  1. AYDIN SARIHAN

    5

Yorumlara kapalı