Adli Vaka Bildirimi

Adli Vaka Bildirimi

- Bölüm: Adli Tıp
1960
Adli Vaka Bildirimi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Adli Vaka Bildirimi Yapılmaz İse Cezası Ne Olur?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 280. Maddesinde “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” suçu, 278. Maddesinde “suçu bildirmeme” suçu, 279. Maddesinde de “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçu açıklanmıştır.
Kamuda görevli sağlık çalışanları 279. Maddeden sorumlu iken, kamu dışında görevli sağlık çalışanları 280. Maddeden sorumlu tutulabileceklerdir. Yani kamu görevlisi suçu öğrenip de yetkili makamlara bildirmez yada bildirimde gecikirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacaktır. Diğer taraftan özelde çalışan sağlık mensubu suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşıp da bildirmez yada bildirimde gecikirse bir yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacaktır.
Hekimlerin mesleklerine başlarken ettikleri Hipokrat yemininde ve sağlık etiğinde, başvuran kişinin (hastanın) sırrının saklanması ilkesi mevcuttur. Hekim kendisine başvuran ancak hakkında adli olgu bildirimi yapılmasını istemeyen kişi ile karşılaştığında, meslek etiği ve ceza kanunu arasında bırakılmaktadır. Ayrıca kişilerin adli birimlere bildirim endişesi duyması, sağlık hizmetinden yararlanmalarını da engelleyebilecektir.
Bu hem fail hem de adli süreçler ile uğraşmak istemeyen mağdurun ihtiyaç duyduğu halde tedavi almaktan vazgeçmesine neden olabilecektir.