Yorumunuz Nedir ?

Yorumunuz Nedir ?

- Bölüm: Radyoloji
1326
Yorumunuz Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Aşağıda karın ağrısı ile baş vuran hastanın  intra venöz kontrastlı torako abdominal bilgisayarlı tomografi videosu verilmiştir
Hastanın tanısı nedir?
plevral effuzyon
 

Cevap:
Pulmoner emboli yok
Aortada ve koroner arterlerde aterosklerotik degışiklikler ve mitral kapakta annulus kalsifikasyonu.
Bılateral orta derecede plevral effüzyon