Yorumunuz Nedir ?

Aşağıda karın ağrısı ile baş vuran hastanın  intra venöz kontrastlı torako abdominal bilgisayarlı tomografi videosu verilmiştir
Hastanın tanısı nedir?
plevral effuzyon

Cevap:
Pulmoner emboli yok
Aortada ve koroner arterlerde aterosklerotik degışiklikler ve mitral kapakta annulus kalsifikasyonu.
Bılateral orta derecede plevral effüzyon

Exit mobile version