Gebelerde Radyoloji Korkusu Yersiz Midir

Gebe Radyolojisi

‘Kafamı koyduğum yer evimdir’

James Hetfield

Özet

Giriş

   Radyasyon Malformasyon İlişkisi

Malformasyon

Yüksek Risk Haftası

İyonize Radyasyon Düzeyi

Mental Retardasyon

8-15

0-8 hf: Yok

8-15 hf: 6-31 rad

16-25 hf: 25-28 rad

25 hf ve sonrası >50 rad

IQ Düzeyinde Düşme

8-15

10 rad                

Mikroensefalopati

8-15

 > 2000 rad      

Diğer Malformasyonlar 

3-11

> 20 rad       

Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ve Fetal Radyasyon Maruziyeti

Çekilen Grafi

Fetal Maruziyet (Rad)

İki Yönlü Akciğer Grafisi

< 0.001

Direkt Abdominal Grafi

0.1

Pelvik Grafi

0.2

Kafa ve Göğüs Tomografisi

< 1

Batın ve Lomber Bölge Tomografisi

3.5

Pelvik Tomografi

0.25

Güliver’in Gebe Eşine Batın Tomografisi Çekilirken Ortama Yayılan Radyasyon

 – Katalan lider Mas’ın dediği gibi ‘la independència és el poder més  gran’ ‘ben de anne karnında radyasyona maruz kaldım ama bakın yine de bağımsızlık arayabiliyorum’ anlamına geliyor. Radyasyon almış bir fetusun aklını koruduğunun kanıtıdır bu.

– Evet sorularınız lütfen,… tek tek hanımlar.
– Sizden başlayalım kucağında kaniş köpeği taşıyan kilolu bayan.

 Her Şey

Gebelerde fetusa zarar verme korkusu ile radyolojik incelemeden kaçınmak ileriki süreçte doğacak çocuğa daha büyük zarar verebilir (sakat bir anne). Fetusun radyasyona en duyarlı olduğu zaman dilimi gebeliğin 8 ile 15. haftasıdır. Doğumsal anomali için gereken rad miktarı en az 6 dır. İnsanoğlunun çektiği hiçbir radyolojik inceleme (batın tomografisi dahil) 4 (rad)’ın üstü değildir. Gebelikte manyetik rezonans görüntüleme ile apandisit, ultrasonografi ile derin ven trombozu tanısı güvenli bir şekilde konulabilir.

 Dr Çağdaş Can, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Elazığ

Dr Aydın Sarıhan, Başakşehir Devlet Hastanesi, Acil Tıp, İstanbul

 

 

Sancılar

  1. American College of Obstetricians and Gynecologist. Guidelines for Diagnostic Imaging During Pregnancy, ACOG Committee Opinion No. 299. Obstet Gynecol. 2004;104:647-51.
  2. Kennedy A. Assessment of acute abdominal pain in the pregnant patient. Semin Ultrasound CT MR.2000;21:64-77.

 

Exit mobile version