Beyin Tomografisi Soruları 004

Yukarıdaki Beyin Tomografisinde ne görülmektedir?

ÜSYE ile beraber devam eden ateş yüksekliği olan hastada, bilinç değişikliği başlamıştır. Yukardaki beyin tomografisi değerlendirerek ne tanı koyarsınız?

 

 

Cevabı: sinüzit, pnemosefali, menenjit
Beyin BT: Maksiller sinüslerde,  ethmoid  selülerde,  sfenoid sinüs   sol lateral   kopartmanında   yer yer   seviyelenme   veren sıvı  dansiteleri   ve    mukoperiostal   kalınlaşmalar  izlenmektedir.
Quadrigeminal    sistern etrafında   3.  ventrikül  posteriorunda   sistern  içerisinde    hava dansiteleri   mevcuttur.   sfenoid  sinüs   enfeksiyonu   rüptürü ile  uyumlu olabilir.

<<<  Önceki Vaka Sonraki Vaka >>

 

Exit mobile version