Yorumunuz Nedir ?

Yorumunuz Nedir ?

- Bölüm: Radyoloji
1554
Yorumunuz Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Aşağıda karın ağrısı ile baş vuran hastanın  intra venöz kontrastlı torako abdominal bilgisayarlı tomografi videosu verilmiştir
Hastanın tanısı nedir?
tomo
 

 
cevap:

 • Bilateral akciğer apekslerinde paraseptal amfizem
  Sag akciğer alt lob posterobazal segmentte subplevral alanda buzlu cam nodülü
  Sol akciger lıinguler segmentte bant tarzı distal ektatik değişiklikler
  Sag nefrolitiazis
  Karacıger sirozu bulguları splenomegali
  Chilidati sendromu