Subungual Hematom Nedir?

Subungual Hematom Nedir?

- Bölüm: Ortopedik Aciller
2910
Subungual Hematom Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Tırnak Altı Kanama

Subungual Hematom: tırnak altında kanamaya denir.

Hematom tırnak ve altındaki distal falanksın rijit yapılar arasında sıkışması sonucu oluşur. Yer kaplayan hematom çok hassas tırnak yatağı ve matriks karşı artmış basınca sekonder şiddetli ağrıya neden olur. Tırnak yatağının basit yaralanması olduğu gibi parmakların fraktürü beraberinde eşlik edebilir.

subungual hematom

Tırnak matriksi tırnağın uzaması ve büyümesini sağlayan kısmıdır. Tırnak proksimalinin 7-8mm proksimalinden başlar. Burada oluşan travmada tırnak deformitesinden tırnak kaybına ulaşabilecek yaralanmalara sebep olmaktadır. Tırnak yatağında olan travma sonrası kan sızarak bu bölgede kırmızı – mor renk değişikliği oluşturur ve damar ve sinir paketi yönünden zengin olduğu için çok şiddetli ağrıya sebep olabilmektedir.

Subungal hematom yaralanmasında eklenmesi gereken muayene ve tetkikler:

 • Ekstansör ve fleksör tendon testi
 • Kapiller dolum testi
 • Periferik sinir mayenesi
 • X-ray grafi crush yaralanmalarda, kırık ekarte etmek ve yabancı cisim şüphesinde gereklidir.

Subungual Hematom Tedavi:

Trephination: kapalı yaranın açık hale getirilmesidir.Enfeksiyondan korunması  için 7-10 gün pansuman gerekir.
Trephination Metodu:

 • Sıcak Koter:
  • Isıtılmış ince bir metal aracılığı ile tırnak delinir.
 • Sondaj tekniği:
  •  Tırnak   için özel olarak tasarlanmış matkap veya geniş bir delik iğne kullanarak dairesel hareketlerle tırnağın delinip hematomun boşaltılmasıdır.Subungual-Haematomas

Reference:

 1. Subungual Hematoma. (2007). In Buttaravoli, P (Ed),  Minor Injuries Splinter to Fractures (p.647-650).  Philadelphia: Mosby Elsevier.
 2. Bonistereel, P. (2008). Trephining subungual hematomas.  Canadian Family physician. 54, 693.
 3. Roser SE, Gellman H. Comparison of nail bed repair versus nail trephination for subungual hematomas in children. J Hand Surg Am 1999; 24:1166.
 4. Ashbell TS, Kleinert HE, Putcha SM, Kutz JE. The deformed finger nail, a frequent result of failure to repair nail bed injuries. J Trauma 1967; 7:177.
 5. Glat PM, Spector JA, Roses DF, et al. The management of pigmented lesions of the nail bed. Ann Plast Surg 1996; 37:125.
 6. Kiryu H. Malignant melanoma in situ arising in the nail unit of a child. J Dermatol 1998; 25:41.
 7. Antevy PM, Saladino RA. Management of finger injuries. In: Textbook of Pediatric Emergency Procedures, 2nd, King C, Henretig FM. (Eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2008. p.939.
 8. Kaya TI, Tursen U, Baz K, Ikizoglu G. Extra-fine insulin syringe needle: an excellent instrument for the evacuation of subungual hematoma. Dermatol Surg 2003; 29:1141.
Yazarlar: Aydın SARIHAN, Dr. Çağdaş CAN