Ondansetron Nedir?

Ondansetron Nedir?

- Bölüm: İlaçlar
3590
Ondansetron Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Ondansetron

farmakolojik formları: 4-8 mg ampul, Ticari Formları : Zofran, Zofer, Kytril
Kemoterapi gibi şiddetli bulantı ve kusma semptomların tedavisi için kullanılır.
Ondansetron, seçici bir 5-HT3 reseptör antagonistidir. Ondansetron en mekanizması tam olarak karakterize edilmemiş olsa da, bu, bir dopamin antagonisti değildir.
5-HT3 tipi serotonin reseptörleri hem de periferal vagal sinir terminalleri üzerinde ve merkezi bölge postrema bir kemoreseptör tetikleme bölgesinde bulunmaktadır. Bu kemoterapi kaynaklı bulantı ve kusma ondansetron en antiemetik aksiyon merkezi, periferal, ya da her ikisi sitelerinde aracılık olmadığı belli değildir.
Uygulanma Yolları: PO, IM, IV
Ondansetron Endikasyonları : mide bulantısı ve kusma,

 • IV:
  Ondansetron 4mg/2ml ve 8mg/4ml
  8mg kadar olan dozlar 2 ila 5 dakika içinde yavaş IV enjeksiyon yoluyla sulandırılmamış idare edilebilir
  50-100ml ile dilüe edilmelidir.
 • Uyumlu IV sıvılar: normal Serunm fizyolojik,% 5 dekstroz, glükoz ve sodyum klorür, Hartmanns,% 10 mannitol
 • IM: bu rota rutin bakımda kullanılmaz) büyük bir kas içine enjekte sulandırılmamış
 • PO:
  Tablet: 
  Zofran 4mg ve 8 mg tablet 
  Çözünür tablet:
  Zofran 4mg zydis ve 8mg tablet

75 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalarda verilen intravenöz ondansetron dozu 8 mg’ı geçmemelidir ve en az 15 dakika boyunca infüzyon ile verilmelidir.
Ondansetron Pediyatrik Dozu: saatlik 0.2mg/kg 6-12

 • 6 ay ile 12 ay: sözlü 1.6 mg 8 saatte bir
  1 yıl ile 3 yıl arası: sözlü 3.2 mg 8 saatte
  4 yaşında veya daha büyük: 4 mg oral 8 saatte bir doz oral rehidrasyon başlangıcından 15 dakika önce uygulanır.

Randomize kontrollü klink çalışmalara göre ondansetron kullananlar da kusmalarda azalma ve İ.V. rehidratasyon tedavi ihtiyacında azalma olduğu ayrıca hastanede yatış süresinde kısalma olduğu görülmüştür.

Ondansetron Yan Etkileri

 • Tüm vücut:
  Döküntü, anafilaksi
 • Kardiyovasküler:
  Hipotansiyon, taşikardi, flushing
 • Gastrointestinal:
  Kabızlık, artmış transaminaz
 • Nörolojik:
  Baş ağrısı