Fomepizol Nedir ?

Fomepizol Nedir ?

- Bölüm: İlaçlar
3491
Fomepizol Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Fomepizol Nerede Kullanılır?

(Antizol ®, 1 g/mL ,1 ve 5 mL vial):
Fomepizol Endikasyon: Metanol ve Etilen glikol zehirlenmesi antidotudur. Alkol dehidrogenaz enziminin özgül inhibitörüdür.
Fomepizol Yükleme dozu: İ.V. 100 mL % 0,9’luk sodyum klorür ya da % 5 dekstroz içinde, 15 mg/kg 30 dakikada uygulanır.
Fomepizol İdame dozu:

 • İ.V 10 -15  mg/kg 12 saat arayla toplam 4 kez, ardından 15 mg/ kg 12 saatte bir, 30 dakikalık infüzyonlarla verilir.
 • Diyaliz esnasında 4 saatte bir verilmeli
 • Fomepizol, hastanın asidozu ve genel durumu düzelinceye ya da ölçülebiliyorsa metanol düzeyi 20 mg/dL’nin altına düşene dek sürdürülür.
 • Pediatrik: Güvenlik ve etkinliği pediyatrik hastalarda belirlenmemiştir

 
Fomepizolün etanole göre etkisinin daha özgül ve yan etkilerinin daha az olduğu belirtilmesine karşın, klinik açıdan üstünlüğünü kanıtlayan kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır.
Yönetim:

 • Venöz irritasyon nedeniyle sulandırılmamış  NS veya D5W en az 100 ml içine karıştırarak verilir.
 • Bütün doz yavaş 30 dakikalık bir infüzyon şeklinde olarak verilmelidir
 • Seyreltme sonrası 24 saat süreyle bozulmaz

Kontrendikasyonlar:

 • Fomepizol veya diğer pirazoller karşı aşırı duyarlılık

Uyarılar:
– Seyreltilmemiş veya bolus enjeksiyon yoluyla vermeyin
– Karaciğer hastalığı (fomepizol öncelikle karaciğerde metabolize olur)
– HD gerekli doz ayarlaması; böbrek yetmezliği
 İzlenen Parametreler:

 • – Plazma / idrar etilen glikol ya da metanol konsantrasyonlarda
 • – İdrar oksalat kristalleri
 • – Plazma / idrar osmolalitesi
 • – Böbrek / karaciğer fonksiyon
 • – Serum elektrolitleri
 • – Arteriyel kan gazları (ABGS)
 • – Anyon ve osmolar boşluklar
 • – WBC
 • – EKG / EEG

Yan Etkileri:
Yaygın:

 •  Hipotansiyon
 •  Hipertrigliseridemi
 •  N / V
 •  HA
 •  Baş dönmesi
 •  Nöbet
 •  Anksiyete
 • Ciddi: Dissemine intravasküler koagülasyon (nadir), Anüri
  İlaç Etkileşimleri: Etanol
   
  Gebelik Kategorisi: C