ACE inhibitörleri Nelerdir?

ACE inhibitörleri Nelerdir?

- Bölüm: İlaçlar
5618
ACE inhibitörleri Nelerdir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Enalapril, Kaptopril, Lisinopril, ramipril

ACE inhibitörleri (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)
Endikasyonları
ACE inhibitörleri ölümlerini azaltmak ve post-AMI hastalarda sol ventrikül disfonksiyonu geliştiğnde kalp yetmezliğinin ilerlemesini geciktirebilir ve ani ölüm ve tekrarlayan MI azaltır. LV’ün yeniden şekillenmesine yardımcı olur. Aşağıdaki durumlarda hastalarda büyük yarar sağlar:
•   2 veya daha fazla ön prekordiyal derivasyonlarda Şüpheli MI ve ST-segment yükselmesi.
•   Hipertansiyon.
•   digitalis veya diüretik yanıt vermeyen hastalarda hipotansiyon olmaksızın klinik kalp yetmezliği.
•   LV disfonksiyonu olan AMİ klinik belirtileri.
•   LV ejeksiyon fraksiyonu <% 40.

ACE inhibitörleri için Kontrendikasyonlar

•    Anjioödem ve gebelikte kontrendike (fetal yaralanma veya ölüme neden olabilir) . .
•   ACE inhibitörlerine aşırı duyarlılık.
•   Bilateral renal arter stenozu kaçının,böbrek yetmezliği (kreatinin> 3 mg / dl) dozu azaltın. .
•  ilk dozdan sonra ve bağıl hacim kaybına ve özellikle hipotansiyondan kaçının,
Genelde ilk 24 saatacil serviste değil. ama fibrinolitik tedavisi ve kan basıncı stabilize olması için başlanabilir.
Yaklaşım : ACE inhibitörü tedavisi düşük doz oral ile başlayın (bazı hazırlıklar için mümkün IV dozları ile birlikte) ve 24 ila 48 saat içinde etkin doz elde etmek için sürekli arttırılmalıdır.

 Enalapril (IV = enalaprilat)

•   PO: 2.5 mg tek doz ile başlayın. 20 mg PO BID için titre edilir.
•   IV: 5 dakika içinde 1.25 mg IV başlangıç dozu, daha sonra idame: 1,25-5 mg IV 6 saatte.

Kaptopril

•   6.25 mg PO tek doz ile başlayın.
•   25 mg TID ve daha sonra tolere olarak 50 mg TID geçilebilir.

Lisinopril,

•   Belirtilerin başlamasından sonraki 24 saat içinde 5 mg,
•   sonra, 24 saat sonra 5 mg
•   sonra, 48 saat sonra verilen 10 mg
•   6 hafta boyunca günde bir kez 10 mg

Ramipril

2.5 mg PO tek doz ile başlayın. Tolere olarak 5 mg PO BID için titre edilir.