Viral Gastroenteritler

Viral Gastroenteritler

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
1813
Viral Gastroenteritler için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
PA Akciğer Grafisi

Çoğu viral ajanlar  sekretuar diyare yaparlar. Viral sitotoksinler hücresel geçirgenlikte artmaya neden olur ve suyun ve elektrolitlerin intestinal lümene sekresyonuyla sonuçlanır. İnvaziv dizanterinin aksine, viral gastroenteritler sıklıkla belirgin sistemik semptomlardan yoksundurlar ve genellikle ateş ve karın ağrısıyla ilişkili değildirler. Fekal eritrosit ve lökositler nadirdir. En sıklıkla tespit edilen viral gastroenterit ajanları Norwalk virüsü ve Rotavirüstür.

  •  Hafif sistemik semptomlar; genellikle ateş veya karın ağrısı yoktur.
  • Fekal eritrosit ve lökositler nadirdir.
  • Dehidratasyon hafiften ciddiye kadar ilerleyebilir.

Viral Gastroenterit Tedavi

Viral gastroenteritler, kendini sınırlama eğilimindedir ve sadece destekleyici tedavi gerektirirler. Bununla birlikte, ileri yaşlarda olanlarda veya tehlikeli tıbbi durumu olanlarda belirgin dehidratasyon bağlı ve ciddi sorunlara yol açabilir.  Oral alımı olmayan hastalara anti emetik ve sıvı tedavisi yeterli olacaktır.