Safra Kesesi

Safra Kesesi

- Bölüm: Radyoloji
5248
Safra Kesesi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 
SAFRA KESESİ
Radyolojik BT Değerleri
Fizyolojik
Safra kesesi boyut: 2-5 cm arası
Duvar kalınlığı < 3 mm
Koledok < 6 mm
Patolojik
5 cm > Safra kesesi boyut <2 cm
Duvar kalınlığı > 3 mm ( ortalama kolesistit duvarı 9 mm)
Perikolesistik sıvı
Koledok >6 mm, opere ise > 10mm
Safra kesesi USG
– Safra kesesi en iyi 6-8 saat açlık sonrası görülür.
– Safra kesesi Normal görüntülemede
uzun aksı 7-8 cm
Kısa aksı 2-3 cm
kalınlığı 2-3 mm
– Koledok kanalı genişliği
Ortalama 6mm
50 yaşında 5 mm
70 yaşında 7 mm Kolesistektomililerde 10-11 mm

  • Safra kesesi taşları: 1 mm taşları görebilir,
  • Sludge: kolesistit olgularının %50’de var,TPN,uzamış açlık…
  • SK duvar kalınlığı a.kolesistit için non-spesifik…
  • Perikolesistik sıvı: kolesistit için spesifik,mikroperforasyonları gösterir.
  • Ultrasonografik murphy bulgusu: sensitif ve spesifik,bulunmadığı durumlarda öntanı gözden geçirilmeli!!!
  • Negatif SK taşı+negatif USG murphy bulgusu %95 negatif prediktivite
  • SK taşı+duvar kalınlığında artma yada USG murphy bulgusu varsa %92-95 pozitif prediktivite
  • Akalküloz kolesistitte sensivite %67-92

batın tomografisi
KOLESİSTİTTE USG KRİTERLERİ
-SK taşlarının görülmesi(major kriter)
-Perikolesistik sıvı
-Sludge
-Safra kesesi duvar kalınlığında artma>4mm
-Sonografik murphy bulgusu,
-Safra kesesi distansiyonu,
-Diğer duvar anomalileri (intramural gaz,irregüler duvar konturu)