Nikotin ile zehirlenme

Nikotin ile zehirlenme

- Bölüm: Toksikoloji
2607
Nikotin ile zehirlenme için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Sigara tütünü (Nikotin) İle Zehirlenme

Bir sigarada 13-30 mg nikotin bulunur. Yetişkinde öldürücü doz 40-60 mg iken, küçük çocuklarda 1 mg (0,2 mg/kg) nikotin, ya da 1 sigaranın yenmesi bile zehirlenmeye yol açabilir.
Ciddi zehirlenme 1,4-1,9 mg/kg nikotin alındığında ortaya çıkar. Bir sigara ya da 1 g tütün çiğnendiğinde yaklaşık 2,5 mg nikotin alınır.
Ağız yoluyla alındığında bulantı, kusma, karın ağrısı, tükrük salgısında artış, konfüzyon, ajitasyon, bilinç bulanıklığı, konvülsiyon, koma, hipertansiyon, taşikardi ve takipne görülür.
Tedavi: Mide yıkanır ve aktif kömür uygulanır.
Konvülsiyonlar için diazepam (intra venöz 0,1-0,2 mg/kg 5 mg/dakikayı aşmayacak biçimde) ya da midazolam (intra venöz 0,05 mg/kg 20-30 saniyede ya da kas içine 0,1-0,2 mg/kg) verilir. Kan basıncı monitörize edilmelidir.
aciltip6