Labirentit

Labirentit

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
149
0
@AYDIN SARIHAN

Labirentit Nedir?
Labirentit, işitme kaybının eşlik ettiği periferik baş dönmesi yaratan labirentin enfeksiyonudur. Bakteriler veya virüsler, lokal veya sistemik enfeksiyonlarla birlikte labirentin akut enflamasyonuna neden olabilir. Viral kaynaklı (kızamık veya kabakulak) enfeksiyonu vestibüler nöritin klinik seyrine benzer semptomlar oluşturabilir.

Orta kulak enfeksiyonu sebebiyle oval pencere zarından karşı tarafa bakteri ve toksinlerin difüzyonuyla labirentit oluşabilir. Kolesteatom bakteriler için bir giriş kapısı yaratabilir ve iç kulağı aşındırabilir. Bakteriyal labirentit için diğer olası yollar; fistülize olmuş otitis media, menenjit, mastoidit ve dermoid tümörlerdir.

Labirentit triadı;

  • Ani gelişen baş dönmesi,
  • Duyma kaybı ve
  • Orta kulak şikayetleri

Seröz labirentitler ara ara olan baş dönmesine sebep olabilir.
Bakteriyal labirentiti olan hastalar menenjit açısından risk taşımaktadır ve antibiyotik gereksinimleri vardır. Olası cerrahi girişim açısından bir KBB uzmanına yönlendirilmelidirler.

Viral labirentit

 Viral enfeksiyonlar doğuştan ve edinilmiş işitme kaybına neden olabilir. Kızamıkçık ve sitomegalovirüs, prenatal işitme kaybının en iyi bilinen viral nedenleridir. Doğum sonrası dönemde viral nedenli işitme kaybı, genellikle kabakulak veya kızamıktan kaynaklanır.

Varisella virusunun sebep olduğu Ramsay Hunt Sendromu (Herpes oticus) hastalarının karakteristiği olan fasiyal paralizi ve veziküler döküntüye ek olarak % 25’inde işitsel ve vestibüler semptomlar eşlik eder.

kaynaklar


1. Hato N, Kisaki H, Honda N, Gyo K, Murakami S, Yanagihara N. Ramsay Hunt syndrome in children. Ann Neurol. 2000 Aug. 48(2):254-6. 
2. Wu JF, Jin Z, Yang JM, Liu YH, Duan ML. Extracranial and intracranial complications of otitis media: 22-year clinical experience and analysis. Acta Otolaryngol. 2012 Mar. 132 (3):261-5.
3. Wu JF, Jin Z, Yang JM, Liu YH, Duan ML. Extracranial and intracranial complications of otitis media: 22-year clinical experience and analysis. Acta Otolaryngol. 2012 Jan 8.

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.