Etanol

Etanol

- Bölüm: Toksikoloji
2418
Etanol için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Etanol  antidot olarak  metanol ve etilen glikol zehirlenmelerinde kullanılır.
Etanolün, alkol dehidrogenaz  afinitesinin metanol ve etilen glikolden fazla olması nedeniyle metanolün formaldehid ve formik asit gibi toksik metabolitlerine dönüşümünü engelleyerek etki eder. Ağızdan ya da ven içine uygulanır (Tablo 1). Etanolle tedavi sırasında hastaların merkezi sinir sistemi baskılanması ve hipoglisemi yönünden izlenmesi gerekir.
 Tablo 1. Kronik Alkol Kullanımı Öyküsü Olanlarda, Olmayanlarda ve Diyaliz Sırasında Etanolün Farklı Derişimleri İçin  Dozları

Etanol derişimi% 96’lık(ağız yolu)% 40’lık (ağız yolu)% 20′ lik (ağız yolu)% 10′ luk (ven içine)
Yükleme dozu0,8-1 mL/kg1,8-2 mL/kg5 mL/kg0,8 mL/kg
İdme dozu    
Kronik alkol alımı yok0,07 mL/kg/ saat0,2 mL/kg/ saat0,4 mL/kg/ saat0,83 mL/kg/ saat
Kronik alkol alımı var0,16 mL/kg/ saat0,46 mL/kg/ saat0,8 mL/kg/ saat1,96 mL/kg/ saat
Diyaliz sırasında    
Kronik alkol alımı yok0,23 mL/kg/ saat0,5-0,65 mL/kg/saat1,3 mL/kg/ saat2,13 mL/kg/ saat
     
Kronik alkol alımı alkol0,32 mL/kg/ saat0,77-0,9 mL/kg/saat1,8 mL/kg/ saat3,26 mL/kg/ saat
     

 %10 etanol %5 dekstroz içinde yükleme dozu 10mg/kg, idame 1,5ml/kg/saat
• Diyaliz başlandıysa infüzyon dozu 0.24 g/kg/h olmalıdır.  Kan etanol düzeyi 100–150 mg/dl arasında tutulmalıdır. Metanolkonsantrasyonu sıfır olana kadar devam edilir. Hipoglisemi açısından dikkatli olunmalı, Fomepizol veya etil alkol kullanımı diyaliz endikasyonunu etkilemez.

 

 

Etanole alışkın olmayan bireylerde  Nörolojik Etki Dozu:
• 20 – 50 mg/dl   Motor fonksiyonlarında azalma
• 50 – 100 mg/dl Koordinasyon bozukluğu
• 100 – 150 mg/dl Ataksi
• 150 – 250 mg/dl Letarji
• 300 – 400 mg/dl Koma
• >500 mg/dl Fatal

Kaynaklar
  1. Editorial Staff: Methanol, Ethylene Glycol, Ethanol (Management/Treatment Protocol). In: Klasco RK (Ed): POISINDEX® System. Thomson Micromedex,Greenwood Village,Colorado(Vol 125, expires 9/2005).
  2. Ellenhorn MJ. Alcohols and Glycols. In: Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G, Wasserberger J, eds. Ellenhorn's Medical Toxicology, 2nd edition, Baltimore, Williams and Wilkins Publishing, 1997:1127-1165.
  3. BerkWA,HendersonWV. Alcohols. Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczyinski JS, ed. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 6th edition,USA, McGraw-Hill; 2004:1064-1070.
  4. Barceloux DG, Bond GR, Krenzelok EP, Cooper H, Vale JA. American Academy of Clinical Toxicology Practice Guidelines on The Treatment of Methanol Poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 2002;40(4):415-446.