pulmoner emboli

Pulmoner Emboli için Geneva (Cenevre) skorlama yöntemi

 

Geneva klinik olasılık skorlaması
Kriter Puan
Öncesinde PE veya DVT öyküsü 2
Kalp hızı > 100/dakika 1
Yakın zamanda büyük operasyon  (son dört hafta) 3
Yaş 60-79 1
≥ 80 2
PaCO2 36 mmHg   (< 4.9 kPa) 2
36-38.9 mmHg   (4.8-5.19 kPa) 1
PaO2 48.75 mmHg   (< 6.5 kPa) 4
48.75-59.9 mmHg  ( 6.5-7.99 kPa) 3
60-71.18 mmHg  (8-9.49 kPa) 2
71.25-82.42 mmHg  (9.5-10.99 kPa) 1
Akciğer grafisi Atelektazi 1
Tek taraflı diyafragma evantrasyonu 1
PE: Pulmoner emboli, DVT: Derin ven trombozu.

 
< 5 puan: Düşük olasılık
5-8 puan:  Orta olasılık

8 puan:  Yüksek olasılık