Pralidoksim Nedir

Pralidoksim Nedir

- Bölüm: Toksikoloji
4846
Pralidoksim Nedir için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
PAMPralidoksim

PAM

Pralidoksim Farmasötik Şekilleri: Contrathion®, Pralidoksim metilsülfat 200 mg

Endikasyonları:atropin

  • Organofosfatlı ve karbamatlı böcek öldürücülerle zehirlenmede nikotinik kolinerjik belirtilerin tedavisi
  • Karbamatlı böcek öldürücülerle zehirlenmede etkinliği tartışmalıdır.
  • Serum pseudokolinesteraz enzim seviyesi düşük çıkan vakalarda Pralidoksim kullanılmalıdır.
    PAM
    Pralidoksim

Dikkat edilmesi gereken durumlar: Myastenia graviste krizi artırır. Böbrek yetmezliğinde düşük dozda kullanılmalıdır.
Bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, çift görme ve hiperventilasyon Ven içine hızlı enjeksiyonu taşikardi, hipertansiyon, laringospazm, kas rijiditesi ve geçici kas felcine neden olur.
Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.

Laboratuvar:

Pralidoksim verilmesiyle eritrosit kolinesteraz aktivitesi, plazma pseudokolinesteraz aktivitesine göre daha hızlı yükselir.

Kullanışı:

Pralidoksim: Bazı organofosfatlı bileşiklerle zehirlenmede etkisiz kalırken, diğerlerinde etkin olabilmesi için, zehrin kimyasal yapısına göre ilk 7-48 saat arasında başlanmalıdır.
Ciddi nikotinik ve merkezi sinir sistemi belirtileri olan organofosfatlı böcek öldürücülerle zehirlenmelerde tedaviye pralidoksim eklenir.
Pralidoksim tedavisi ilk 6 ile 12 saat içinde uygulandığında maksimum etkiyi gösterir.  Ancak 24 – 48 saat içinde de etkili olduğu rapor edilmiştir.

Yetişkin:

Yükleme dozu: 1-2 g, 100 mL % 0,9 sodyumklorür içinde 15-30 dakikada i.v. infüzyon ya da 30 mg/kg i.v.bolus
İdame: Kas zayıflığı vefasikülasyonlar sürüyorsa yükleme dozu 1 saat sonra ve her 3-8 saatte bir yinelenir ya da 500 mg/saat (8 mg/kg/saat, en çok 12 g/gün) % 0,9’luk sodyum klorür içinde ven içine infüzyonla verilir.

Çocuk:

Yükleme dozu: 20-40 mg/kg (en çok 1 g) 100 mL% 0,9 sodyum klorür çözeltisi içinde 15-30 dakikada ven içine infüzyon
idame dozu:
Kas zayıflığı ve fasikülasyonlar sürüyorsa yükleme dozu 1 saat sonra ve her 3-8 saatte bir yinelenir ya da 10-20 mg/kg/saat % 0,9’luk sodyum klorür içinde ven içine verilir.