Üçüncü Derece AV Blok

AV Tam Blok

Üçüncü Derece Atriyoventriküler Blok (AV Tam Blok)

Üçüncü derece AV blok ise atriyoventriküler AV iletinin tam olarak engellenmesidir, AV ileti yoktur. Atriyal hızdan daha yavaş olan bir kaçış ritmi ventrikülleri uyarır. Üçüncü derece AV blok nodal ve infranodal seviyede olabilir. Eğer üçüncü derece AV blok AV nodda oluşursa kavşak kökenli bir kaçış ritmi ventriküler hız 40-60 atım/dk olacak şekilde uyarım görevini devralır.

Ritim His demetinin bifurkasyo noktasının yukarısından kö­ken aldığı için QRS kompleksi dardır. Üçüncü derece AV blok infranodal seviye;Ventriküller hızı 40 atım/dk’nm altında olan ventriküler bir kaçış ritmi tarafından uyarılırlar.

Üçüncü derece AV blok His demeti seviyesinde; QRS dar veya geniş olabilirken, ileti demetleri veya Purkinje sisteminde olan bloklarda QRS kompleksinin her zaman geniş olduğu bir kaçış ritmi vardır.

üçüncü derece av blok
üçüncü derece av blok

** Üçüncü derece AV blok akut inferior Mİ’li hastaların %8’inde gelişir ve günlerce sürebilir. İnfranodal üçüncü derece AV blok infranodal ileti sisteminde geniş tutuluma neden olan akut anterior Mİ’de olduğu gibi yapısal hasara işaret eder. Kardiyak outputu sürdürebilmek açısından ventrikülün uyarı kabiliyeti yeterli değildir; hasta anstabildir ve ventriküler asistoli periyotları görülür.

AMİ’de üçüncü derece blok görüldüğü zaman ritim kalp pili ile kontrol altına alınsa dahi mortalité artar.

Tedavi: Anstabil hastalar transkütan kalp pili ile tedavi edilmelidir. Nodal bloklar atropine yanıt verebilirler.

 

 

Kaynaklar

  1. [Guideline] Epstein AE, Dimarco JP, Ellenbogen KA, et al. ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: executive summary. Heart Rhythm. 2008 Jun. 5(6):934-55. 
  2. Nery PB, Beanlands RS, Nair GM, Green M, Yang J, McArdle BA, et al. Atrioventricular block as the initial manifestation of cardiac sarcoidosis in middle-aged adults. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 Aug. 25(8):875-81.
Exit mobile version