İkinci Derece Mobitz Tip 1 AV Blok

Wenckebach

İkinci Derece Mobitz Tip I AV Blok

İkinci Derece Mobitz Tip 1 AV Blok (Wenckebach)

Atriyoventriküler Blok İkinci derece Mobitz Tip 1 (Wenckebach) blokta atriyal bir impuls tamamen bloke oluncaya kadar AV ileti giderek uzar. Yani sinüs uyarısı AV noda normal olarak ulaşır, AV nod yoluyla geçiş gittikçe uzar. sonunda uyarılardan biri ventriküllere iletilemez.  Bunu takiben bir QRS kompleksi düşer, bir duraklama meydana gelir.(P-R interval de). Tam bir blok oluncaya kadar iletinin tedrici olarak bloke olması kardiyak dokunun normal bir özelliğidir. Bir hastalık durumunda bu durum daha yavaş bir hızda meydana gelir.

İkinci derece Mobitz tip I Wenckebach atriyoventriküler blokta, ileti oranları atriyumdan ventriküle geçen uyarı miktarını gösterir: 3:2 oranı atriyumdan gelen üç uyarının ikisinin ventriküle iletildiğini gösterir. Genellikle bir atriyal uyarı bloke olur. Bir vuru tamamen bloke olduktan sonra, AV ileti normale döner ve siklus kendini aynı ileti oranı (sabit oran) veya de­ğişken bir ileti oranı (değişken oran) ile tekrarlar. Bu tür blok hemen sadece AV nodda meydana gelir ve genellikle AV nodal iletinin reversible baskılanmasına bağlıdır.

İkinci derece Mobitz Tip I AV Blok genellikle geçicidir ve akut inferior Mİ, digoksin zehirlenmesi, miyokardit veya kardiyak cerrahi sonrası görülür. AV nod çok hızlı atriyal uyarılara maruz kaldığı zaman Wenckebach blo­ğu meydana gelebilir.

Tedavi: Yavaş ventrikül hızları hipoperfüzyon semptomlarına neden olmadıkça spesifik tedavi gerektirmez.
Semptomatik ikinci derece Mobitz Tip I AV Blok (Wenckebach)’da hastaların çoğu atropine yanıt verir. Artmış hıza olan ihtiyaç ve artmış perfüzyon, iskemik hastadaki artmış miyokardiyal oksijen tüketimi ile denge içinde olmalıdır.

Kaynaklar

1. Denes P, Levy L, Pick A, Rosen KM. The incidence of typical and atypical A-V Wenckebach periodicity. Am Heart J. 1975 Jan. 89 (1):26-31.
2. Narula OS, Samet P. Wenckebach and Mobitz type II A-V block due to block within the His bundle and bundle branches. Circulation. 1970 Jun. 41 (6):947-65.

Exit mobile version