İkinci Derece Mobitz Tip 2 AV Blok

2. derece av blok mobitz Tip 2

İkinci Derece Mobitz Tip 2 Atriyoventriküler Blok

İkinci derece Mobitz Tip 2 AV blok da P-R intervali iletilmeyen atriyal vurular öncesi ve sonrası sabit kalır yani P-R aralığı sabittir. Uyarılar AV noda normal olarak ulaşır. İmpulslar ara sıra veya daha sık görülen tipi ile düzenli olarak bloke olabilir.

Mobitz tip II blok genellikle infranodal ileti sisteminde oluşur ve sıklıkla fasiküler veya ileti demeti bloğu ile beraberdir. Bu nedenle QRS kompleksi genellikle geniştir. QRS kompleksi dar olsa dahi blok genellikle infranodal sistemdedir.
Eğer ikinci derece AV blok 2:1 oranında geçiriyorsa, Mobitz Tip I ve Mobitz Tip II blokları birbirinden ayırmak mümkün değildir.

Eğer QRS kompleksi geniş ise blok büyük olasılıkla infranodal sistemdedir.
Eğer QRS kompleksi dar ise bloğun AV nodda ve infra nodal sistemde olma ihtimali birbirine eşittir.

2. derece Mobitz Tip 2 AV blok infranodal ileti sisteminde yapısal bir hasarı dü­şündürür ve genellikle kalıcıdır. Özellikle AMİ durumunda aniden tam bloğa ilerleyebilir.

Tedavi: Hipoperfüzyona neden olan yavaş ventrikül hızları acil tedavi gerektirir. Tüm hastalara acil serviste transkütan kalp pili uygulanmalıdır. Atropin tercih edilmesi gereken ilk ilaçtır ve hastaların %60’ında yanıt alınır. Akut Mİ durumunda hastaların çoğunda transvenöz kalp pili gerekir.

 

2. derece Mobitz Tip 2 AV blok

 

Kaynaklar

  1. Narula OS, Samet P. Wenckebach and Mobitz type II A-V block due to block within the His bundle and bundle branches. Circulation. 1970 Jun. 41 (6):947-65.
  2. Nery PB, Beanlands RS, Nair GM, Green M, Yang J, McArdle BA, et al. Atrioventricular block as the initial manifestation of cardiac sarcoidosis in middle-aged adults. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 Aug. 25(8):875-81.
Exit mobile version