V1 ve V2 elektrodunun yanlış yerleştirilmesi

V1-V2 Elektrodu

V1 ve V2 elektrodunun yanlış yerleştirilmesinin tanınması

V1 ve V2 elektrodu normal olarak 4. inter kostal aralık sternum komşuluğuna  V1 sağ ve V2 sol olarak yerleştirilir. Ancak bu konum, dinlenme odağı olan 2. interkostal aralığa yerleştirile bilmektedir.

V1 ve V2’nin yanlış yerleştirilmesinin nasıl tanınır ?

P dalgası değişiklikleri

Hastaların büyük çoğunluğunda V1 de bifazik P dalgası görülürken V2 de dik P görünür. V1’deki P tamamen negatif ise veya V2’deki P iki fazlı ya da tamamen negatifse, yukarı doğru yanlış yerleşmeden kuvvetli bir şekilde şüphelenilmelidir. (Elektrotlar doğru yerleştirilmişse, örneğin atriyal genişlemeyi veya ektopik bir atriyal ritmi düşünün.)

A : V1 ve V2 çok yükseğe yerleştirilmiş, V1’deki P dalgası tamamen negatif (kırmızı halka) ve V2’deki P dalgası iki fazlı (kırmızı halka).

B : Elektrot uçları uygun yerlerine yerleştirilmiş, V1 ve V2’de pozitif P (kırmızı kare) göstermektedir.


Eksik Sağ dal Bloğu Paterni (rSr’patterni)

V1 ve V2’nin yanlış olarak yukarı yerleşimi sıklıkla bir Sağ dal bloğu (RBBB) modeli oluşturur.

RBBB, sağlıklı sporcularda ve çocuklarda görülen normal bir bulgudur. Bununla birlikte, sahte bir “ yeni ” RBBB, istenmeyen klinisyenden diğer teşhislerin yanı sıra pulmoner emboli akla getirebilir.

V1-V3’te ST / T paterni verilen “iskemi düşündürür.  V1’de P tamamen negatif  

 


RBBB Örnek 2

Soldak V1-2 elektrodu  yukarı yerleşimiş  Sağ daki EKG de elektrotlar doğru yerleştirilmiş.

Soldaki V1-2 elektrodu yüksek yerleşim nedeniyle sağ dal paterni olulmuş ve P dalgası V1’de negatif Sağ daki EKG de elektrotlar doğru yerleştirilmiş.


Eski “Septal MI”

Aşağıdaki EKG’de  V1 ve V2’nin yüksek yerleşimi ile yeni Q dalgaları görünmektedir. Kinik varsa, eski bir septal MI düşünülebilir ancak dikkatli bakılırsa  EKG V1-2 elektrodu yukarı olarak yanlış yerleştirmiştir. (V1 P dalgası negatif)


Yanlış STEMI

Bazı durumlarda, rSr ‘veya qR paterni hafif derecede bir ön ST segment elevasyonu (aka “erkek paterni”) düşündürebilir. Bu durum akut iskemi için anlamlı olabilecek “eyer şekilli” bir ST segmenti görüntüsü oluşturabilir.

 

Yanlış STEMI örneği

 

Üstteki 2 EKG’de V1-2 nin yüksek yerleştirilmesine bağlı MI şüphesi uyandırmaktadır. Her iki durum da V1 ve V2’nin doğru yerleşimi ile sorun ortadan kalkacaktır.

 


Referanslar

Exit mobile version