Sen Söyle

55 yaşında bayan hasta 6 saattini geçirdiği, dinmek bilmeyen bir karın ağrısı kederini yanına alarak acil servise getirdi . Ağrısı umblikal bölgede USG’de apandisk vizualize edilemiyor. Kıdemlimiz Abdomen BT çekti radyolog isyanlarda günün yorgunluğunu atıyor. Aşağıdaki Abdomen BT’nin tek kesiti size mesaj olarak atıldı. Tanınız ne olurdu? Ek tetkik istermiydiniz?

Exit mobile version