Piretrinler ve Piretroidler ile Zehirlenme

Piretrinler ekto parazit tedavisinde kullanılırlar (örn KWELL-P Şampuan).
Piretrinler ,hücre zarındaki sodyum ve kalsiyum iyon alışverişini bozarak paraliziye yol açarlar. Deride ve üst solunum yollarında aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olurlar.
Toksik miktarı: 100-1000 mg/kg, öldürücü dozu 10-100 g’dır.

Belirti ve Bulgular

Ağız yoluyla zehirlenmeden sonraki bir saat içinde bulantı, kusma ve karın ağrısı ortaya çıkabilir. Deri yolu ile maruz kalındığında yanma, uyuşma ve kızarıklık gelişebilir.
Ağız ya da deri yoluyla çok yüksek miktarda alınmışsa, kan basıncında düşme, taşikardi, uyuşmalar, baş ağrısı, sersemlik ve konvülsiyon gözlenir. Solunum yolu ile alınmada ani bronkospazm, larinks ödemi ve anaflaksi benzeri tepkiler oluşabilir.
Tanı
Alınma öyküsü, belirti ve bulgulara dayanılarak konur.
Diğer Laboratuvar İncelemeleri
Serum elektrolit ve glukoz düzeyleri ölçümü, kan gazları izlemi gerekebilir.
Tedavi
Acil Destekleyici Tedavi
Gerekiyorsa temel ve ileri yaşam desteği verilir. Varsa konvülsiyon ve bronkospazm tedavi edilir 
Anaflaksi varsa; adrenalin (Adrenalin® ampul 0,25 mg/mL (1:4000), 0,5 (1:2000) ve 1 mg/1mL (1:1000)’lık ampullerde) yetişkinde 0,3-0,5 mg dozda deri altına ya da kas içine, çocukta 0,01 mg/kg deri altına, en çok 0,5 mg verilir. Yanıt alınamıyorsa 10-15 dakikada bir yinelenir. Ciddi anaflakside ise adrenalin ven içine, yetişkinde 5-10 dakikada bir 0,05-0,1 mg, çocukta 0,01 mg/kg, en çok 0,1 mg verilir. Ven içine infüzyon hızı 1-4 mikrogram/dakikadır. Ven yoluyla verilemiyorsa endotrakeal tüp içine 0,5 mg verilebilir. Hafif ya da orta dereceli alerjik belirtiler varsa antihistaminikler ve metilprednizolon (ven
içine yetişkinde 1-2 mg/kg, 6-8 saatte bir, çocukta 1-2 mg/kg (en çok 125 mg) 6 saatte bir) verilir.
Yönetim: Hastanın giysileri çıkartılmalı, saçlar, tırnak altları ve tüm vücut bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. Göze bulaşmışsa, en az 15 dakika süreyle suyla yıkanmalıdır. Ağız yolu ile alındığında 1 saat içinde mide yıkanır, aktif kömür verilir. Solunum yolu ile alınmışsa hasta zehrin bulunduğu alandan uzaklaştırılmalı ve oksijen verilmelidir.

Yönetim:
Konvülsiyon ve koma ile gelen hastalar arındırma işlemleri tamamlandıktan sonra hastalar yoğun bakım koşulları bulunan sağlık kuruluşlarına gönderilir.

Exit mobile version