KOAH Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

KOAH Atak Nedenleri

PA Akciğer Grafisinde KOAH Bulguları

KOAH atak semptomları

Oskültasyon

 

KOAH Acil sevis tedavisi hedefi

KOAH Bronkodilatör Tedavisi

Tedavi Kanıtları

KOAH steroid tedavisi
Düzenli kortikosteroid inhaler kullanması, kortikosteroid tedavisi ile spirometre cevabı alınan Po2 <50 veya antibiyotik tedavisi alan hastalar
KOAH 02 tedavisi Endikasyonları

 

Hava solurken PaO2 (mmHg) (l/dk) FiO2 (%) Nazal kanülle O2 akımı
50 24 1
45 28 2
40 32 3
35 35 4

KOAH atak insidansını azaltan faktörler

Önemli Noktalar

 

KOAH Akut Alevlenmesinde Hastanede Değerlendirme (YATIŞ) veya Tedavi Endikasyonları

KOAH Akut Alevlenmesinde Yoğun Bakım Tedavisi Endikasyonları

 

 

KOAH  NIMV Endikasyonları

Seçim kriterleri (en az 2’si bulunmalı)

KOAH  NIMV Dışlama kriterleri (herhangi biri olabilir)

 

Invaziv Mekanik Ventilasyon için Uygulama Kriterleri

FiO2: İnspire alınan kuru havadaki oksijenin oransal konsantrasyonudur.

 

KOAH Akut atakta taburcu etme kriterleri
• İnhale ß2-agonist tedavisine 4 saatten daha uzun süre gereksinim duyulmaması
• Atak öncesi yürüyebilen hastanın tedaviden sonra odanın bir başından öbür başına yürüyebilmesi
• Yemek yiyebilmesi ve nefes darlığı nedeniyle uykudan sık sık uyanmamas›
• Parenteral tedavi kesildikten sonra 12-24 saat içinde klinik stabil olması
• Arteriyel kan gazlarının son 12-24 saat içinde stabil olması
• Hastanın veya hastaya evinde bakacak kişilerin ilaçları hatasız olarak kullanmayı öğrenmiş olması
• Hastanın, ailesinin ve hekimin, hastanın evde başarıyla tedavi edilebileceğinden emin olması

Exit mobile version