Kendi Tanılı Doktor Hastalar

Doktor Hastalar

‘Geleceğin sesi’

Gerami Giorgio

İki Ateş Arasında

Bazen size gerek kalmaz. Doktora demek istiyorum. Hasta kendine tanıyı koymuş, tedaviyi planlamış, prognozunu tartmış ve olası komplikasyonları içsellemiştir. Tüm bu şartlar hastanın kafasındaki tedavinin kendisine uygulanması koşulunda karşılanır. Farklı tedaviler (doktorun uygulamak istediği) hasta tarafından kabul edilmeyebilir. Bu yazıda doktor-hastalar irdelenecek.

Kendi Tanılılar

Ayrılış

Gördüğünüz gibi dostlarım, tabular vardır ve yıkılmaya dirençlidir. Daha önce yaşayan fikir, yanlış da olsa, yaşam idamesi için çabalar. Bu eski fikirleri hastanın zihninden atmak zor olabilir. Bu noktada doktor hasta ile işbirliği içinde olmalı, hastaya iyi gelecek tedaviyi mekanizmaları ile açıklamalı, tüm bunlara rağmen hasta bilimsel tıbbi tedaviye direnç gösterirse. İşte işiniz o zaman zor olacaktır. Siz yine de doğrudan şaşmayın ve bu doktor-hastaların ellerinden diplomalarını alın.
 
 

Dr Çağdaş Can, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Elazığ

  

Exit mobile version