Heart Skoru

HEART skorunun parametreleri acil servise başvuran göğüs ağrıları hastalar için , uzman görüşlerine göre klinik faktörler oluşturulmuştur. HEART skorunun MI, peruktan koroner girişim, CABG, 6 hafta içinde ölüm açısından tanısal prediktif değer hesaplanabilmektedir. HEART skoru ile klinik gözlem, acil agresif tedavi ve taburculuk arasında kanıta dayalı tercih yapılabilir.sag-kalp-yetmezligi

HEART skoru
Hikaye Yüksek olasılıklı şüphe 2
Orta olasılıklı şüphe 1
Düşük olasılıklı şüphe 0
EKG Belirgin ST Segment Depresyonu 2
Nonspesifik Ekg değişiklikleri 1
Normal 0
Yaş ≥65 yaş 2
45– 65 yaş arası 1
≤45 yaş 0
Risk Faktörü ≥3 risk faktörü 2
1 veya 2 risk factörü 1
Risk faktörü yok 0
Troponin ≥ Normalin  ×3 katı 2
> Normalin  1–3 katı 1
Normal değerde 0
(0-3) puan düşük risk;      risk % 0.9 (4-6) puan  orta risk ;        risk  %12 (7-10) puan yüksek risk ;  risk  %65

Göğüs ağrısı acil serviste bütün hekimler için şüphe yaratır.  Risk skor modelleri doktora acil servis şartlarında hızlı karar verme imkanı tanır. Bu nedenle basit hesaplanan skorlar özellikle hasta yatağının başında hesaplananlar tercih edilebilir.—Bugüne  kadar yapılan skorlar kullanımı zor bazen bilgisayar gerektiren ve en önemlisi sadece seçilmiş bir grup hastada (STEMI veya NSTEMI gibi) koroner servislerde Akut koroner sendrom hastalarının yüksek risk gruplarını belirlemek amaçlıydı. Hiç birinin temel amacı tanı koymak değildi. NSTE- AKS için en kullanışlı risk skorları PURSUIT, TIMI, GRACE sağlam bilimsel kanıt düzeyinde olmasına rağmen klinik pratikte pek kullanılmıyor.
Daha önce geliştirilen risk skorları, koroner bakım ünitesinde yüksek riskli olan hastalarda akut koroner sendrom alt tiplerini tanımlamak için tasarlanmıştır. HEART hem basitlik hem tanısal değer olarak, hem düşük hem de yüksek riskli hastalarda diğer skorlardan üstündür.
 
SONUÇ:
Acil servisteki göğüs ağrılı hastalar için son zamanlarda geliştirilen HEART skoru; klinik değerlendirmenin hemen ardından gelir.— Bu nedenle acil göğüs ağrısını değerlendirmede çok daha geçerlidir. HEART skoru bir yandan sağ kalım diğer yandan yaşamı tehdit eden olaylarda güçlü bir belirleyicidir.
 
hesap: https://www.mdcalc.com/heart-score-major-cardiac-events
 

Exit mobile version