Göğüs Konsültan Daveti (Fantom Tümörü)

Fantom Tümörü

 ‘Kendini ve dünyayı sürekli sorgulama, aydınlığın ve…’

Ahmet Cemal

Davet

Yansıma

Yoktan var olan, vardan yok olan. Gübre çekirgeye dönüşebilir mi. Demek ki olmaz. Var olduğunu düşündüğün şeyler aslında eski hataların kabuk bağlamış hali olmasın. Bazı yanlışlar dövme gibi yapışır ve hiç çıkmaz. En iyisi geri dönüşü olmayan yoldan çıkalım ve bir ağustos böceği daha yakalayalım.
Olay Örgüsü
Kendini bildiğinden beri nefes darlığı içinde olan Tıknaz Teyze tekrar acil servisi ziyaret ediyor. Tanışık olduğunuz için birbirinizi yadırgamıyorsunuz. Akciğer grafisinde şüpheli pnömoni görüntüsü olan hastanın tomografisi çekiliyor. Tomografi konsültanı alana indiriyor.

Pnömoni sanılan bronkovasküler öbek

Yanlış Konsültasyon: Göğüs Hastalıkları
Pnömoni var, bronkovasküler dallanma (Fantom tümörü-sağ akciğer orta zonda daha sık) var. İkisi birbirine karıştırılmamalı. Akciğer içindeki vasküler kanallar yetmezlik içindeki kalpten seken sıvı ile dolabilir, sıvı ile tamamlanan boşluklar pnömoni/tümör görüntüsü verebilir. Konsolidasyon alanlarının bulunmaması, hastanın ateşsiz olması ve semptomların kalp yetmezliği ile uyumlu (pretibial ödem, çift ral, koca kalp) kokması tanıyı kalp yetmezliğine yönlendiren oklardır.
Bronkovasküler Değerlendirme
Kalp yetmezliğindeki konsültasyon kriterlerini kısaca hatırlayalım:
Akut koroner sendrom, dinlenmede dispne, öldüren disritmiler, hemoglobin<10 g/dl, yapısal kalp hastalığı, vücut içi organik patolojiler (enfeksiyon, diyabetik ketoasidoz).
Pnömoni çarkları içindeki hastanın konsültasyon gereklilikleri kabalıkla:
Hipoksi (PaO2< 60 mmHg), KOAH, KKY kaygan zemini, altmış beş yaş üstü, dalaksızlık, multilober pnömoni.
Dostlarım, bronkovasküler öbek ile pnömoni/tümör birbirine karıştırılmamalı, bu nedenle tedavi biçimlerinde hata yapmamalı.
 
Operadaki Hayalet
Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, et al, and the American College of Cardiology Foundation; American Heart Association. 2009 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2005 guidelines for the diagnosis and management of heart failure in adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines developed in collaboration with the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Am Coll Cardiol. Apr 14 2009;53(15):e1-e90.
 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

Exit mobile version