DRESS Sendromu, Stevens-Johnson ve Toksik Epidermal Nekroliz

 
DRESS Sendromu: Sistemik ilaç reaksiyonu sonucu görülür, antikonvülzanlar ve antiviraller en sık nedenler. Morbiliform döküntüler ilaç alımından 2-6 hafta sonra oluşur. Yüzde oluşan ödem havayolunu kapatabilir. Büllöz döküntüler oluşsa da Nikolsky bulgusu negatiftir. Karaciğer, renal, tiroid ve pulmoner tutulum sizi şaşırtmasın. Lenfadenopati %75 olguda görülür. Hastalığı tetikleyen ilaç alımının durdurulması, oral ve topikal steroidlerin kullanımı tedavi biçimleridir.

dress
Dress Sendromu

Stevens-Johnson Sendromu: Epidermal ayrılma, ateş, ciltte hassasiyet, mukozal alanlarda erozyonlar ile karakterizedir. Yorgunluk, miyalji ve artralji gibi prodromal semptomları var. Döküntüler dermal-epidermal ayrılma gösterdiğinden Nikolsky bulgusu pozitiftir. Vücut alanının sıklıkla %10’undan azını kapsar. Yirmi beş-kırk yedi(?) yaşları arasında görülür. Mortalitesi %5’den azdır. Yanık merkezine sevk, ciltten kaybedilen elektrolitlerin idamesi ve neden olan ilacın yutulmaması önerilir.
Stevens-Johnson Sendromu

Toksik Epidermal Nekroliz: Semptomlar Stevens-Johnson benzeridir. Vücut alanının en az %30’unu etkiler. Mortalitesi %50 kadardır. Yanık merkezine sevk, ciltten kaybedilen elektrolitlerin idamesi ve neden olan ilacın kullanımının kesilmesi tedavi biçimleridir. Plazmaferez, siklofosfomid ve intravenöz immünglobulin kanıtlanmamış ancak inatla uygulanan tedavileridir.
Toksik Epidermal Nekroliz

Exit mobile version