Acil serviste de kullanılan küçük tıbbi araçlar

 Acilde kullanılan küçük tıbbi araçlar

Yüzük kesme makası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ve parmak travmalarında etkilen taraftaki takılar çıkarılmalıdır. Yüzük kesme cihazı hastaya zarar vermeden yüzüklerin kesilerek çıkarılmasını sağlar

Magnas

Vucuda yerleşmiş magnetik özellikli yabancı sismlerin çıkartılmasını sağlar.

Dambıl

Dambıl: Atel traksiyonu ve omuz çıkıklarında Prone tekniği ile omuz yerleşirirke kola bağlanır.

 

Bistüri

Abse direnajı ve kesi stürasyonunda yardımcıdır.

Sütür İpliği

Stapler

Stapler sökücü makas

Lomber ponksiyon iğnesi

Kanama durdurucu ajanlar

Burun tamponu

Steril Strip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version