Ventilasyon Desteği

NMV

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

• Etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte bunlar henüz yeterli sayıda değildir.
• Solunum yetmezliği gelişme riski olan astım atağında erken noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyona bir alternatif olarak denenebilir.
• Ancak rutin kullanımı için daha geniş olgulu serilere gereksinim vardır.

Yoğun Bakım Tedavisi ve Ventilatör Desteği

• Acil serviste tedaviye yanıtsız veya gittikçe bozulan ağır astım atakları.
• Solunum yetmezliğine gidiş.
– Oksijen desteğine rağmen düzelmeyen hipoksemi (PaO2< 60 mmHg) ve/veya
– Hiperkapni (PaCO2 > 45 mmHg)
• Bilinç bozukluğu.
• Siyanoz ve sessiz akciğer.
•Uzamış nefes darlığı.
• Tüm bunlar nedeniyle çok bitkin düşmüş hasta.
• Kalp veya solunum arresti.
Entübasyon
• Klinik
– Kardiak arrest
– Solunum arresti veya ciddi bradipne
– Ciddi takipne (>40/dk) ve hastanın yorulması
– Mental durumda bozulma
– Sessiz akciğer
Arter kan gazı
–pH< 7.2
– PaCO2>55-70 mmHg veya PaCO2 de 5 mmHg/st artış
– Oksijen desteğine rağmen düzelmeye hipoksemi (PaO2< 60 mmHg)
– Devam eden laktik asidoz
Ventilatör Ayarları
• FiO2 1 ile başla SO2>%94 olacak şekilde titre et
• Tidal hacim 5-6 ml/kg
• Ventilatör hızı 6-8 nefes/dakika
• İnspirasyon/ekspirasyon oranı >1:2
• Minimal PEEP ≤5cmH2O
• Pik inspiratuar basınç <40cmH2O
• Hedef plato basıncı <20 cmH2O
• Efektif nemlilik sağlanması
Taburculuk kriterleri
•Kısa etkili β2 agonistlere 3-4 saatten daha kısa
aralıklarla gereksinim olmaması.
• SaO2 > %90 olması. (oda havasında)
•Hastanın rahatça yürür durumda olması.
• Gece ya da sabaha karşı nefes darlığı ile uyanmıyor olması.
• Fizik incelemenin normal ya da normale yakın olması.
• PEF veya FEV1 değerinin %70’in üzerinde olması. (kısa etkili β2 agonistten sonra)
• İnhalerleri düzgün durumda kullanıyor olması, hastanın taburcu olabileceğinin göstergeleridir.
Astım ilişkili ölüm için risk faktörleri
• Önceki ciddi atak. (astım sebebiyle entübasyon veya yoğun bakımda yatış)
• Son bir yılda 2 veya daha fazla yatış veya üçten fazla acil servis başvurusu.
•Aşırı kısa etkili ß-agonist kullanımı.
• Havayolu obstrüksiyonunu hissetmede zorluk veya ötüleşen astım şiddeti.
•Düşük sosyoekonomik durum.
• Tedaviye uyumsuz hastalar.
• Psikiyatrik hastalık veya ciddi psikososyal problemler.
•Eşlik eden hastalıklar.(kardiovasküler veya pulmoner)

Exit mobile version