Sgarbossa Kriteri ve Modifiye Skarbossa Kriterleri

Sgarbossa Kriterleri Nelerdir?

Sol dal bloğu (LBBB) varlığında ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMİ) tanınması acil tıp uzmanları ve kardiyologları için zor ve sinir bozucu vakalardır.
2013 STEMI kılavuzu LBBB’yi eskisi gibi direk STEMI kabul etmektense sgarbossa’yı kullanarak yüksek riskli grubu belirlemeyi öneriyor.

Sgarbossa Kriterleri

 1. QRS kompleksi ile concordans olan (aynı yönde) 1 mm ≤ ST elevasyonu    5 puan
 2. V1, V2, V3 derivasyonlarında 1mm ≤ ST depresyonu              3 puan
 3. QRS kompleksi ile discordans(ters yönde) olan 5 mm ≤ ST elevasyonu     2 puan

Toplam ≥ 3 puan miyokard enfarktüsü tanısı için % 90 bir özgünlüğü vardır.

Eski Sgarbossa kriterleri özgün mü?

Anjiyografide koroner arter tıkanıklığına  tespit edilenlerde STEMI lerde yeni LBBB de  yanlış myokart enfaktüsü saptanma oranları:

 

Eski Sgarbossa kriterleri klinik uygulamada duyarlılık (% 20) ‘dir. Son zamanlarda, Dr Smith’in EKG Blo Steven Smith, MD  yayınlanmış orijinal Sgarbossa Kriterleri üçüncü bileşeni değiştirmek için uyumsuz ST yükselmeleri için ≥ 5mm  yeni bir kriter    j point ST / S oranı kullanmaktadır.

 Modifiye Sgarbossa Kriterleri Nelerdir ?

 1. QRS kompleksi ile concordans ST-segment yükselmesi ≥ 1 mm
 2. V1, V2, V3 derivasyonlarında ST-segment  depresyon ≥ 1 mm
 3.  j point ST / S Oranı (Diskordant)  ≤ 0,25
Modifiye sgarbossa Kriteri

 

 Modifiye Sgarbossa Kriterleri Nasıl kullanılır

 • LBBB’li akut myokart enfarktüsünden şüphelenilen hasta acil primer PCI ya fibrinoliz düşünülüyorsa:
  • Hemodinamik instabilite veya akut kalp yetmezliği ya da
  • Sgarbossa ≥ 3 puan (=1. veya 2. kriter) veya
  •  j point ST / S oranı ≤ 0,25   saptanmış ise primer PCI veya fibrinoliz önerilmektedir.

 

References
 1. P.G. Steg, S.K. James, D. Atar, L.P. Badano, C. Blömstrom-Lundqvist, M.A. Borger, C. Di Mario, K. Dickstein, G. Ducrocq, F. Fernandez-Aviles, A.H. Gershlick, P. Giannuzzi, S. Halvorsen, K. Huber, P. Juni, A. Kastrati, J. Knuuti, M.J. Lenzen, K.W. Mahaffey, M. Valgimigli, A. van ‘t Hof, P. Widimsky, and D. Zahger, “ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation.”, European heart journal, 2012.
 2.  Q. Cai, N. Mehta, E.B. Sgarbossa, S.L. Pinski, G.S. Wagner, R.M. Califf, and A. Barbagelata, “The left bundle-branch block puzzle in the 2013 ST-elevation myocardial infarction guideline: from falsely declaring emergency to denying reperfusion in a high-risk population. Are the Sgarbossa Criteria ready for prime time?”, American heart journal, 2013.
Exit mobile version