Hızlı ardışık entübasyon (RSI)

Hızlı ardışık entübasyon
TEMEL BASAMAKLARIambu

•Saat 0 – 7’ preoksijenizasyon

 

 1. Maske ile %100 O2
 2. SaO2 >%90
 3. Krikoid basınç (Sellick manevrası)
 4. 2xIV yol, EKG monitörizasyonu
 5. Servikal İmmobilizasyon
 6. SaO2 monitörizasyon
 7. Malzeme kontrolü…
 8. Gövdeye 30° açı verilir. (Ters Trendelenburg pozisyonu)
 9. Aspirasyon, ağız içi yabancı cisim, takma diş?
 10. Nazogastrik tüp (olası en büyük French).

 

 1. Pretreatment (LOAD):
  Lidokain 1,5 mg/kg IV (-5. dakika)
  Opioid- Fentanyl 3-5 mcg/kg IV (özellikle ağrılı durumda, KT)
  Atropin 0,01 mg/kg IV puşe (çocuk ve adolesanda önerilir; en fazla 0.5 mg) a
  Defasikülasyon, priming: Vekuronyum 1 mg IV
 2. Sedasyon veya indüksiyon için ajanlar uygulanır (öncelikle yalnızca biri)
  Midazolam 0,1 mg/kg IV
  Etomidat 0.3 mg/kg IV
  Ketamin 1,5 mg/kg IV (hipertansiyon yoksa)
  Tiopental 1-3 mg/kg IV (indüksiyon ajanı) (hipovolemi, hT yoksa)

Sedasyon oluştuysa paralitik ajanlar uygulanır: ‘Hızlı’ nöromuskuler blokaj için: Süksinilkolin 1,5-2 mg/kg IV (priming’den 3 dakika sonra) Uzun etki (30-60 dakika) için: Vekuronyum 0.1 mg/kg IV (entübasyondan sonraya kalabilir.
Hızlı ardışık entübasyon Pratik Bilgiler
LOADà 100kg için
-O2,ambu+selling 3dk
– lidokain 100-150 mg =5-7.5cc
-fentanyl-200-400mcg=4-8cc
-Holoperidol 5mg (ajite hasta)
-Defasikülan:
*Esmeron :5-6mg=0.5cc/amp
*Norcuron:1mg=0.5cc/amp=0.25cc/flk
* Lystenon:10mg=0.5cc/amp
-Sedasyon veya indüksiyon yalnızca biri
Midazolam 0,1-0.3 mg/kg IV   =  2-6cc
Etomidat 0.3 mg/kg IV               15cc
Ketamin (kafa travm.,HiperT. yoksa) 1-2cc
Tiopental 1-3 mg/kg IV (hipovolemi, hipoT yoksa)
Propofol 1-2mg/kg    10 mg/ml   1-2cc
primingten-2-dakika sonra Paralitik ver
* Lystenon:100-200mg=5-10cc/amp
*Esmeron :50-100mg=5-10cc/amp
*Norcuron:10-20mg=5-10cc/amp            flk=ampx2
Entube edilir.

Exit mobile version