Erişkinde Kardiyak Arrest Algoritması 2010 AHA

CPR

Sağlık çalışanlarının yanıtsız ve soluk almayan veya normal solunumu olmayan yetişkin hastaları belirler belirlemez acil yanıt sistemini hemen aktive etmeleri için öneriler sadeleştirildi. Sağlık personeli yanıtsızlığı kontrol ederken, kısa bir şekilde solunumun olmadığını veya normal solunum yokluğunu kontrol eder. Daha sonra acil yanıt sistemini harekete geçirir ve AED araştırır(ya da birini bunun için gönderir). Sağlık çalışanı nabız kontrolü için 10 saniyeden fazla zaman harcamamalıdır ve 10 sn içinde nabız kesin olarak hissedilmezse; KPR’yebaşlanmalı ve uygun olduğunda AED kullanılmalıdır.

İleri Yaşam Desteği 2010
AHA 2010 Erişkinde KPR Algoritması

“Solunum için bak, dinle, hisset” algoritmadan çıkarılmıştır.
Artmış vurgu, yüksek kalitede CPR üzerine oturtulmuştur (yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı sağlanması, her bir göğüs basısı sonrası göğüsün tam olarak geri dönmesine izin verilmesi, en az kesinti ile göğüs basısı yapılması ve fazla ventilasyondan sakınılması)
Ventilasyon sırasında krikoid basısı kullanılması genellikle önerilmemektedir.
Kurtarıcılar kurtarıcı solukları vermeden önce göğüs basılarını başlatmalıdırlar (A-B-C’den yerine C-A-B)  solunum yerine 30 bası ile CPR’ye başlanması ilk bası için daha az gecikmeye neden olur.
• Bası hızı 100/dk’dan, en az 100/dk’ya değiştirildi.
• Yetişkinler için bası derinliği daha önceki öneri aralığı olan 11/2 – 2 inç (4-5 cm)’den en az 2 inç (yaklaşık 5 cm)’e küçük bir değişiklik yapıldı.

Exit mobile version