Dadı Dirseği Redüksiyonu

Dirsek Çıkığı

Dadı Dirseği Redüksiyonunda Hangi Yöntemi Kullanalım ?

Fizik muayene dirseğin lateralinde lokalize ağrı ve hassasiyeti vardır.
Tanıda; Radyolojik görüntü rutin olarak önerilmez. Tekrarlama olguların% 5 ila% 39 görülür, ancak genellikle 5 yaşından sonra sona erer.

Hiperpronasyon Tekniği

Bu manevrada elbileğini diğer kişi 90 derecede fleksiyonda tutar ve önkol hiper pronasyona getirilerek işlem tamamlanır. Bek ve arkadaşları tarafından(1) 2009 yılında tanımlana bu metoda göre önkola süpinasyon yerine hiperpronasyon önerilmektedir. 66 hastada yapılan çalışmada hiperpronation% 94 supinasyon-fleksiyon % 69 başarılı olunmuş. Üç hastada supinasyon-fleksiyon 2 denemede başarısız iken üçüncü denemde hiperpronasyonla başarılı olunmuş . Hiperpronasyon Tekniği uygulayıcı tarafından uygulanması daha kolay olarak değerlendirilmiş.                   Referanlar:

  1. Bek D et al. Pronation versus supination maneuvers for the reduction of ‘pulled elbow’: a randomized clinical trial European Journal of Emergency Medicine. 2009, 16(3), 135-8. DOI:10.1097/MEJ.0b013e32831d796a
  2. Lee P, Hunter TB, Taljanovic M. Musculoskeletal colloquialisms: how did we come up with those names? RadioGraphics 2004; 24:1009-1027.

Yazarlar: Aydın SARIHAN , Çağdaş CAN (Acil Tıp)

Exit mobile version