Beyin Ölümü Nedir?

Beyin Ölümü

Klinik bir tanıdır ve beyin fonksiyonlarının tam ve geriye dönüşümsüz kaybıdır.
Temel Bulgular

Apne testi: Hasta %100 O2 ile 10-30 dk solutulur. pO2> 200 mmHg olunca mekanik destekten ayrılır. 8-10 dakika trakea içine O2 verilir. Spontan solunum yok ise, pCO2>60 mmHg olmasına rağmen solunum hareketi yok ise apne testi pozitiftir.
Yukarıda açıklanan kliniğin nedeni belli ise hastanın mevcut bulgularının en az 12 saat, nedeni belli değil ise 24 saat sürmesi gerekir.
Destekleyici testler: Beyin anjiyografisi, transkraniyel doppler, beyin sapı evoked potansiyel ölçümleri, radyonükleid tarama ile beyin kan akımı ölçümleri ve EEG
Beyin ölümü olan organ donörlerinde sık görülen problemler: Hipotansiyon (Diyabetes insipidus’a bağlı), hipertansiyon ( İntrakraniyel basınç artışı), multipl transfüzyon gereksimi, elektrolit imbalansı, koagülopati, disritmi, asidoz, hipotermi, hipo/hiperglisemi.
100’ler kuralı: Sistolik KB>100 mmHg, idrar çıkışı> 100 ml/saat, Htc>%30, pO2> 100 mmHg olmalı (Donör)
Hekim Kurulu: Kardiyoloji, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Anesteziyoloji.

Exit mobile version