CHA2DS2-VASc skoru ve belirsizlik yanılgısı

serebrovasküler olay

Serebrovasküler/belirsizlik yanılgısı

‘Düşte karşılaşılan gerçekten…’

David Lynch

Öykü

Fizik muayene

Görüntüleme

CHA2DS2-VASc

  • Hastanın AF’si var, düşündüğün gibi atriyal taşikardisi yok. Risk faktörlerini üst üste koyduğumuzda 9 sayısı ile karşılaşıyoruz ki bu herhalde tarihi zirve olmakta.
  • Viral sendrom reçetesi ile taburcu edilen hasta Sol-MCA enfarktı ile 4 saat sonra acile E1M1V1 olarak tekrar başvuruyor. Bu sefer ambulansla getiriliyor.
  • Belirsizlik ön yargısı eve hep aynı yoldan yürüyerek dönmeye benzer. Benzer saatlerde aynı alışkanlıkları sürdürmek, sonuçlardan bağımsız (yanlış bile olsa) aynı kararları almak, yıllık mali planını aynı araçlar üzerinden yürütmek gibi bir şey. Derler ya hani hatalarım bile aynı diye. Sizin için kolay, önceden belirlenmiş hedefler aynılık gölgesi altında solabilir. Kanıtlar ile desteklenmeyen (kolay/benzer) süreçler sebebiyle belirsizlik yanılgısına düşmek doğru olmayacak.

Bias

doi: 10.1253/circj.cj-14-0144. 

 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

 

Exit mobile version