Avcı ve kayakçı başparmağı (Gamekeeper’s Thumb ve Skier’s Thumb)

Başparmak Ulnar Kollateral Bağ Yırtığı

Gamekeeper’s Thumb ve Skier’s Tumb

Başparmağın aşırı ulnar gerilmesine bağlı mekakarpofalangial eklemdeki ulnar kollateral bağda meydama gelen kopmadır. İskoçyalı avcılarda özellikle av hayvanlarının boynunu kırmak için başparmak ve işaret parmağın arasında sıkıştırmalarına bağlı aşırı gerilme sonucu oluşurken, kayakçılarda ani düşme sonucu oluşur.
Bu bağ yaralanmasına bazen proksimal falanksta avulsiyon fraktürü (gamekeeper’s fraktürü) de eşilik edebilir.
Tanı : Fizik muayenede baş parmak proksimal ekleminden sabitleyerek distal falanks ulnar yönde gerilir, aşırı hareket ve ağrı oluşması tanıyı destekler. %30 dan daha fazla deviasyon varsa instabil kabul edilip el cerrahisi konsültasyonu istenmelidir.
X-ray grafi: Direk grafi veya  ulnar stres altında direk grafi çekilmesi yeterlidir.


Tedavi: stabil yaralanmalar başparmak destekli atele alınır.  Birinci hafta sonrası ortopedi kontrolü ile en az üç hafta atelde kalması önerilmektedir.
Kaynaklar

  1. Wheeless’ Textbook of Orthopaedics Online: Surgical treatment of acute gamekeeper’s thumb.
  2. Tsiouri, Chrysi; Hayton, Michael J; Baratz, Mark (2008). “Injury to the Ulnar Collateral Ligament of the Thumb”. HAND. 4 (1): 12–18

 

Exit mobile version