Astım ve Ventilatör

Entübe edilen astım hastasının ventilatör ayarları bilinmeyebilir

Astım hastası entübe edilir, bu işin kolay kısmı ama şimdi şu uğursuz ventilatörün ayarı nasıl yapılacak. İşte filmin ikinci ve heyecanlı bölümü.
1) Tidal volüm 6 ml/kg olacak, gerekli hallerde 8-10 ml/kg’a kadar yükseltilebilecek.
2) H2O basıncı 30 cm altında kalacak, tidal volüm 6 ml/kg’da iken su basıncı 30 cm üstüne çıkarsa tidal volüm 4 ml/kg olarak tekrar sayılandırılacak.
3) Solunum sayısı 6-8/dk olacak, uzamış İ/E:1/3 oranı doktora güven verecek.
4) PEEP 5-10 cm H2O üstüne çıkartılmayacak, çıkartılırsa akciğer içi istenmeyen yırtılmalar olabileceği bilinecek ve bu şerit sürer de sürer, sürer de sürer, sürer de sürer, sürer de sürer, sürer de sürer.

Exit mobile version