Acil serviste kullanılan formüller

medikal formüller

Tıbbi formüller ve şifreler

GFR hesabı:

Cockroft-Gault formülü: (140-Yaş) x ağırlık (kg) / kreatinin x 72 (Kadın x 0.85)

Kan gazı değerleri

Henderson-Hasselbach denklemi ; pH = pK + log(Baz/Asit)

pH = 1/log [H+ ]

H+ =  24xPaCO2/ HCO3

pCO2 = (1.5 x [HCO3 ]) + 8 + 2

 

Osmolar Gap ile Serum metanol konsantrasyonu Hesabı: (mg/dl) = osmolar açık  X moleküler ağırlık /10.8 ( Metanol MW: 32)

Osmolar Gap ile Serum Etanol konsantrasyonu Hesabı: (mg/dl) = osmolar açık  X  4.6  ( Etanol MW: 22)

Osmolarite Hesaplanması = 2(Na) + BUN/2.8 + Glukoz/18 (Normal serum osmolaritesi: 240 mOsm/L.)

Osmolar açık= Ölçülen- Hesaplanan osmolarite (Normal düzeyi: 0-5)

Anyon açığı= (Na+K+) – (HCO3+Cl) ( Normal düzeyi: 12-16 mmol/L)

 

Vucut Kitle indeksi:

BMI = (Ağırlık / 2.205) / (Boy / 39.37) 2

Vücut Kitle İndeksi Yorumlama

BMI <18.5: Normal kilonun altında
BMI> = 18.5 ve <25: Normal kilo
BMI> = 25 ve <30: Kilolu
BMI> = 30 ve <35: Sınıf I Obezite
BMI> = 35 ve <40: Sınıf II Obezite
BMI> = 40: Sınıf III Obezite

 

 

Exit mobile version