Acil Tıp Asistanı-2

Acil Tıp

‘Zamanın mevcut koşulları göz önüne alındığında…’

ÇİN, Henry Kissinger 

Osborn Dalgası

Pnömatozis İntestinalis

Değerlendirme

Hindistan’da yaşlı bir adam yaşarmış. Sorunları ile gelen insanlar yaşlı adamdan tatmin edici öneriler alıp aydınlanarak acı verici hayatlarına geri dönerlermiş. Bu örnekten çıkarılacak ders: Kıdemlilerin ışığından yararlanın.

        

Dr Çağdaş Can, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Elazığ

Exit mobile version