Wellen's Sendromu

Wellen's Sendromu

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3095
Wellen's Sendromu için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Wellen’s Sendromu Kriteleri

  1. Göğüs ağrı hikayesi
  2. Göğüs ağrısı esnasında EKG’nin normal olması veya orta derece ST elevasyonu ile  depresyonu veya V1-V2 de terminal  T dalgasında terminalinde negatif sapma
  3. Kardiyak enzim normal veya hafif yüksek olabilir
  4. Patolojik Q-dalgası prekordiyal derivasyonlar da bulunmaz
  5. Prekordiyal derivasyonlarda  R-dalgası kaybı olmaz
  6. V2-V3 +- V4 derivasyonlarda derin negatif  veya bifazik T dalgası ,göğüs ağrısı yokluğunda V1,V4,V5,V6 da görülür.Wellen’s sendromu göğüs ağrısı ile başvuran hastalarınV2V3  prekordiyal derivasyonlarında bulunan klasik T dalgalarının bulunmasıyla karakterizedir. Klasik Tdalgaları derinden ters çevrilmiş veya bifazik ya olarak görülmektedir.
T Dalgası morfolojisine göre Wellen’s sendromu 2 gruba ayrılır
Tip A: Bifazik başlagıcı pozitif bitiş kısmı negatif  T dalgası (25% )
Tip B: Derin ve simetrik negatif  T- Dalgası  (75% )
Wellen's syndrome
Wellen’s sendromu bulguları sol ön inen koroner arter(LAD) , proksimalinde  yüksek dereceli darlık göstergesidir. Wellen’s  sendromu saptanan hastaların %75’inde bir hafta içinde anterior duvar MI geçirdiği saptanmıştır.
 
Kaynaklar:

1. De Zwaan C, Bar FW, Wellens HJ. Characteristic electrocardiographic pattern indicating a critical stenosis high in left anterior descending coronary artery in patients admitted because of impending myocardial infarction. Am Heart J. 1982;103:730–6.
2. Movahed MR. Wellen's Syndrome or Inverted U-waves? Clin Cardiol. 2008;31:133–4.
3. Smith S, Whitwam S. Acute Coronary Syndromes. Emerg Med Clin N Am. 2006;24:53–89.
4. Nisbet B, Zlupko G. Repeat Wellen's syndrome: Case report of critical proximal left anterior descending artery restenosis. J Emerg Med.2008.