Traneksamik asit nerede kullanılır ?

Transamin

Traneksamik Asit

Farmakolojik formları: Transamine® 500 Mg 50 Film Tablet, Transamine® % 5 ve %10 Ampul; her bir ampulde, 250 mg traneksamik asit içerir.
Traneksamik asit , plazmindeki reseptörlere bağlanan ve fibrin pıhtılarını parçalanmasını önleyen lisinin aminoasidinin sentetik bir şeklidir.Transaminn%95 oranında böbreklerden değişmeden atılır. Bu nedenle böbrek yetmezliğinde kreatinin seviyesine göre doz ayarlaması gerekir. Karaciğer yetmezliğinde herhangi bir doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Transaminin etki başlangıcı: 5-15 dakika, etki süresi: 3 saat, yarı ömrü : 2-11 saat dir.

Transamin Endikasyonları:

Menoraji: 300 mg 4×1 en fazla 5 gün verilebilir(FDA onaylı endikasyon).
Herediter anjioödem:  500 mg 3-4 x 1 gün (FDA onaylı endikasyon).
Diş kanama profilaksisi hemofili (Faktör replasmanı verilen) : 10 mg / kg IV 3-4 x 1/ 8 güne kadar (FDA onaylı endikasyon).
Alternatifi:  Prosedürden 2 saat önce tek doz olarak 10 mg / kg (Faktör VIII ve IX verilmeli); prosedürü takip ederek 6 ila 8 gün boyunca oral traneksamik asit uygulanır.

Epistaksis tedavisi: Topikal olarak Transamin’nin   ampul formu kullanarak bir pamuk tampon içine dökülerek uygulanır. Kanama risk azaltmada anterior nazal ambalajdan  % 40 daha üstündür.
Doğum sonu kanama: Vajinal doğum ya da sezaryen ile 3 saat içinde  1.000 mg IV/10 dakikadan fazla sürede verilir.
Kanama 30 dakika sonrada devam ederse veya ilk dozdan sonra 24 saat içinde yeniden başlarsa, ikinci bir doz 1000 mg verilebilir.
Travma Travmaya bağlı kanama: 1.000 mg / IV 10 dakikada, ardından 8 saatte 1000 mg yükleme  doz yapılır.

Transamin Kontrendikasyonları:

Dissemine intravasküler koagülasyon sendromunda Transamine kontrendikedir.

Kaynaklar
  1. Zahed R, Moharamzadeh P, Alizadeharasi S, Ghasemi A, Saeedi M. A new and rapid method for epistaxis treatment using injectable form of tranexamic acid topically: a randomized controlled trial. Am J Emerg Med. 2013;31(9):1389-92.
  2. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389(10084):2105-2116.
  3. Shakur H, Roberts I, Bautista R, et al. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2010;376(9734):23-32.
  4. Roberts I, Shakur H, Afolabi A, et al. The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial. Lancet. 2011;377(9771):1096-101, 1101.e1-2.
  5. Ker K, Roberts I, Shakur H, Coats TJ. Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(5):CD004896.
Exit mobile version