Pulmoner Ödem

Akut pulmoner nedir?

Akut pulmoner ödem şiddetli solunum sıkıntısı, hipertansiyon ve soğuk terli deri ile karakterize bir klinik durumdur. Akciğerde oskültasyon ile raller duyulabilir, Juguler venöz damarlar belirgindir, fakat periferal ödem olabilir veya olmayabilir. Pulmoner ödem en yaygın olarak hipertansif kalp yetmeliği ile ilişkilidir. Ancak normotansif ve hipotansif durumlarda da oluşabilir.

Fizyolojik tanım olarak plumoner ödem, akciğerlerde alveollerin sıvı ile taşmasına neden olan sıvı birikimidir. Bu alveolar yüzey boyunca gaz alışverişinde ciddi bir bozulmaya neden olur ve solunum yetmezliğine yol açar.

Pulmoner ödem plevral efüzyondan farklıdır çünkü pulmoner ödemde sıvı alveolde ve plevral efüzyonda sıvı plevral boşluktadır.

Pulmoner ödem, diğer akut kalp yetmezliği sendromlarım ile sık karışmaktadır. Hazatlı tanı alma olasılı %18 dir.

Pulmoner ödem sebepleri

1. Kardiyojenik pulmoner ödem
2. Kardiyojenik olmayan pulmoner ödem
• Sıvı yüklenmesi ile böbrek yetmezliği.
• Iatrojenik sıvı yüklenmesi.
• Yetişkin solunum sıkıntısı sendromu (ARDS).

Pulmoner ödem PA akciğer grafisi

Pulmoner ödem akciğer grafisi bulguları

  1. Simetrik, diffüz ‘bulanık ‘gölgelenme: özellikle pulmoner venöz basıncın yer çekimi nedeniyle en yüksek olduğu orta ve alt bölgelerde (hastanın dik olduğu durumlarda) gözlenir.
  2.  Üst lob kan dolaşımı: Üst lobdaki damarlar, akciğer grafisinde alt bölgelerde artmış pulmoner
    vasküler direnç nedeniyle bu damarlardan daha büyük görünür.
  3. Peribronşiyal gölgeleme: bronşlar, kalınlaşmıştır. Küçük hava yollarında fazla sıvı biriktiğinde ortaya çıkan, atelektaziyi radyografik bir işarettir. Bu, bronş etrafında X-ışını daha belirgin görünmesine neden olur.
  4. Perihilar bölge gölge: hilar bölgelerin etrafinda sisli gölgeleme oluşur.
  5. Akut durumlarda, karakteristik “yarasa kanat” desenini görebilirsiniz
  6. Septal çizgiler

    Yarasa Kanadı Paterni

Akut pulmoner ödem de  akciğerlerin merkezi (peri-hilar) bölgesine sınırlı olan, lateral olarak akciğerin periferinden 2–3 cm önce duracak şekilde bilateral veya tek taraflı  opasitelerin görünümü opaklık bir yarasanın kanadı şeklini alır.

Exit mobile version