Kötü Pulmoner Enfeksiyon

Hedefler

MAP >65 mmHg (2xdiyastolik+sistolik/3)

İdrar çıkışı >0.5 mL/kg/saat

CVP 8-12 mmHg

Scv02 >70%

Serum glukoz 150-200 mg/dL

Yoğun bakım yatağı bulmak

Acil servis başvurusu ilk 1 saat

1-2 saat arası

Vanco/Piperacillin+Tazobactam IV

Yoğun bakım dolu, sevk için yer aranıyor

2-3 saat

1 lt/saat IV izotonik


İdrar çıkışı >0.5 mL/kg/saat

MAP <65 mmHg (başarısız hedef)

Norepinefrin (0,01-3 mcg/kg/dk IV infüzyon)

Hazırlanışı (IV 4 mg norepinefrin 1000 ml D5W içinde (4 mcg/ml), 40 ml/saat (3 mikrogram/​dk)

Doz hastanın tansiyonuna göre ayarlanır


MAP >65 mmHg

CVP ölçemedin, santral katater gerekiyor, USG eşliğinde takıldı


CVP 8-12 mmHg

Scv02 <70% (başarısız hedef), neden aranıyor, %, ?, ///, ::, ?, @, bulundu, kan şekeri regüle değil, hastanın kan şekerine bakıldı, 350 mg/dL

İnsülin infüzyonu başlandı


Serum glukoz 150-200 mg/dL

Acil serviste 4 saat ve sonrası

Hasta halen acil serviste, 112 arandı, konferans görüşmesi yapılıyor, il dışında yer bulundu, hasta unstabil, göndermiyorsun, yer aramaya devam ediliyor, hedefleri kontrol ediyorsun

MAP >65 mmHg

İdrar çıkışı >0.5 mL/kg/saat

CVP 8-12 mmHg

Scv02 >70%

Kan şekeri 150-200 mg/dL

Hastaya yer bulamadın, ulaşamadığın tek hedef, yatak aramayı sürdürüyorsun

Yoğun Bakım

Chen CH1, Lai CC2, Wang YH3, human after al. The Impact of Sepsis on the Outcomes of COPD Patients: A Population-Based Cohort Study. J Clin Med. 2018;27:7(11).

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

Exit mobile version