Vitamin B6 (Piridoksin) nedir, nerede Kullanılır?

Vitamin B6

Etilen glikolün toksik olmayan metabolitlerine yıkılmasını kolaylaştırmak için sıvı desteği ile birlikte 50 mg piridoksin ven ya da kas içine 6 saatte bir, belirtiler düzelinceye kadar verilir.

Farmasötik Şekiller
B6 Vigen®, piridoksin 250 mg/5mL, 10×5 mL ampul kutu Libavit B6 Fort®, piridoksin 300 mg/2mL, 3×2 mL ampul kutu

Vitamin B6 ‘nın Kullanıldığı Durumlar

Kullanılmaması Gereken Durumlar: Piridoksin ya da koruyucu maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda dikkatli kulanılmalıdır.

Yan Etkiler

Akut alınmada yan etki beklenmez. Kronik alınmada periferik nöropatiye neden olabilir.

Gebelikte Kullanımı

Gebede akut ve kısa süreli kullanımı güvenlidir. Gebelik sırasında uzun süre yüksek dozda kullanıldığında yenidoğanda yoksunluğa bağlı konvülsiyon görülebilir.

İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

Akut kullanımda yoktur.

Vitamin B6 Doz ve Veriliş Yolu

İzoniazid zehirlenmesi: i.v verilen izoniazid kadar piridoksin 50 mL dekstroz ya da serum fizyolojik içinde 1 gram/dk verilir. Alınan doz bilinmiyorsa 5 gram piridoksin i.v verildikten sonra 5-20 dakikada bir yinelenir.
Çocuklarda 70 mg/kg aşılmamalıdır.
Diazepam ile birlikte kullanılması tedavideki etkinliğini artırır.
Monometilhidrazin zehirlenmesi: i.v 25 mg/kg verilir, gereksinim durumunda doz yinelenir.
Etilen glikol zehirlenmesi: Kas içine 6 saatte bir 50 mg zehirlenme tablosu düzelinceye dek verilir.

Exit mobile version